Proměna Dolu Frenštát se blíží, DIAMO začalo navážet zásypový materiál

Hlavními důvody likvidace Dolu Frenštát jsou dlouhodobé nevyužívání dolu k těžbě a povinnost provozovatele při trvalém zastavení provozu v dole provést jeho likvidaci

Přečtěte si více