Projekt KoloNaOperák.cz využívá technologii od českého Xmartonu

Výhodou operativního leasingu je, že zaměstnanec kolo pouze využívá, veškerou péči zajišťuje naším prostřednictvím leasingová firma

Přečtěte si více