Jak snížit administrativu ve VVI?

V oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací existuje velká roztříštěnost pravidel, vysoké nároky na administrativní kapacity a časová a znalostní náročnost celého systému

Přečtěte si více