Urychlení pouti vodíku z laboratoří do každodenního života

I když vodík při nejlepší vůli není akutním řešením současné krize, je třeba mu důsledně věnovat maximální pozornost, protože je jednou z nosných alternativ pro diverzifikaci energetických zdrojů a dekarbonizaci hospodářství i dopravy

Přečtěte si více