Moderní energetika a ochrana spotřebitelů. MPO poslalo do mezirezortního řízení další novelu energetického zákona

LEX OZE III je v převážné míře transpozicí legislativy Evropské unie. Týká se zejména oblasti moderní energetiky a obsahuje právní úpravu ukládání elektřiny, agregace a flexibility

Přečtěte si více