Tech4Nature: Proč zdravé lesy znamenají zdravé lidi

Jedním ze způsobů, jak technologie chrání lesní ekosystémy, je ochrana před nelegální těžbou dřeva, která představuje až 90 % všech těžebních činností a je jednou z hlavních příčin celosvětového odlesňování

Přečtěte si více