Nejen zvýšení cen

Zkušenosti prokázaly, že administrativně direktivní přístup ke snižování energetické náročnosti národního hospodářství nesplnil požadované cíle. Rozhodující úloha připadá cenám paliv a energie

Přečtěte si více