Výroba vodíku na Sachalinu má za sebou studii proveditelnosti

Projekt na výrobu nízkouhlíkového vodíku metodou parní konverze metanu se záchytem uhlíku na ostrově Sachalin úspěšně postupuje

Přečtěte si více