Společnost Schneider Electric byla Světovým ekonomickým fórem jmenována „majákem“ v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze

Globální iniciativa společnosti Schneider Electric, zaměřená na rovnost v odměňování, začala v roce 2014 pilotními projekty ve 12 zemích

Přečtěte si více