Řešení, jak použité palivo neukládat do hlubinných úložišť, ale maximálně je využít a několikanásobně rozšířit palivovou základnu jaderné energetiky

Palivo REMIX dá používat ve stávajících lehkovodních reaktorech, aniž by byly nutné změny jejich konstrukce nebo řídicích a bezpečnostních systémů

Přečtěte si více