Projekt ACON letos odstartoval stavbu jedné z klíčových investic – nové transformační stanice v Brně. Do rozvoje elektrických sítí investoval téměř 40 milionů euro

V roce 2023 pokračoval projekt ACON také v modernizaci distribučních trafostanic 22/0,4 kV, dočkalo se jí 270 českých a 50 slovenských

Přečtěte si více