Přenosové sítě Ukrajiny a Moldavska byly úspěšně synchronizovány se soustavami kontinentální Evropy

O synchronizaci Ukrajiny a Moldavska s kontinentální Evropou se jednalo od roku 2017. Realizovala se řada nezbytných kroků, včetně úspěšného odzkoušení ostrovního provozu

Přečtěte si více