C-Energy propojila páteřní horkovodní soustavu Tábora se sítěmi v Plané nad Lužnicí a v Sezimově Ústí, dalším občanům Tábora díky tomu od srpna klesla cena za teplo

Sloučením bývalé Teplárny Tábor se společností C-Energy Planá a přechodu na zásobování teplem celé táborské aglomerace z jednoho zdroje došlo v Táboře ke znatelnému snížení cen tepla

Přečtěte si více