Právní komentář Pavla Douchy, partnera advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti, k informaci zveřejněné ERÚ, která se týká i domácích střešních fotovoltaik

Tisíce provozovatelů malých domácích střešních fotovoltaik musejí na ERÚ zaslat vyplněné čestné prohlášení. Tato povinnost se sice jeví jako zbytečná byrokracie, ale zákon její splnění podle ERÚ vyžaduje

Přečtěte si více