Mississippi House a Missouri Park mají jako první administrativní budovy v česku certifikaci WELL PLATINUM

Certifikace WELL se od ostatních certifikací liší tím, že klade velký důraz na vliv vnitřního prostředí v budovách na lidské zdraví a pohodu

Přečtěte si více