Již nyní v Česku vznikají světové produkty s vysokou mírou inovativnosti, což bychom měli v rámci státu podporovat

Společnost jako taková by se měla naučit vnímat určitou míru neúspěchu pozitivně a podporovat mladé podnikatele a zajímavé projekty. V tomto směru se máme od vyspělých zemí ještě co učit

Přečtěte si více