Elektřina z obnovitelných zdrojů na vzestupu

Větrná a vodní energie tvořily více než dvě třetiny celkové elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů (37 %, resp. 32 %) v EU

Přečtěte si více