Klima jako přívěšek energetické bezpečnosti, vláda zveřejnila priority pro předsednictví EU

Česká vláda během svého předsednictví v Radě EU v kontextu současných krizí nesmí opomíjet dlouhodobá řešení a vize na úkor krátkodobých řešení jako uvedla ve svých prioritách

Přečtěte si více