Dohoda společností CATL a BASF o recyklaci baterií

Prostřednictvím partnerství se společností BASF se CATL snaží zlepšit své evropské servisní kapacity vytvořením místní sítě pro recyklaci baterií

Přečtěte si více