Měřitelná udržitelnost (ESG) a budoucnost průmyslových investic … a nejen jich

Novými aspekty investování se stávají uhlíková stopa (emise skleníkových plynů), residence (odolnost v širším smyslu) a další nefinanční parametry investic v životním cyklu souhrnně označované anglickou zkratkou ESG

Přečtěte si více