Dohoda GEFCO a Airbusu o přechodu k recyklovatelným přepravním obalům

Airbus bude používat recyklovatelné obaly

Přečtěte si více