Na žádost závodu DARKOV státního podniku DIAMO rozhodlo Ministerstvo životního prostředí o změně chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve. V souvislosti s postupným útlumem hornické činnosti zmírnilo podmínky ochrany ložisek černého uhlí na vymezeném území na Karvinsku a Frenštátsku. Povolování staveb tam bude jednodušší a rychlejší.

„Postupné ukončování hornické činnosti a doznívání vlivů poddolování nám umožnilo v souladu s horním zákonem požádat Ministerstvo životního prostředí o zmírnění podmínek ochrany ložisek na Karvinsku. Na Frenštátsku nás k tomu opravňuje rozhodnutí o likvidaci Dolu Frenštát. Ministerstvo vyhovělo našim žádostem a všem, kteří chtějí v těchto místech stavět, se uleví,“ vysvětlil Josef Lazárek, ředitel závodu DARKOV státního podniku DIAMO.

Zmírnění se týká vymezeného území v Karviné, Orlové a Doubravě v okrese Karviná a dále pak v okresech Nový Jičín, Frýdek-Místek a Vsetín se vztahuje na města a obce: Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm, Veřovice, Bordovice, Tichá, Kunčice pod Ondřejníkem a Rožnov pod Radhoštěm. Přesné vymezení, vč. stupně ochrany ploch, určují mapy důlních podmínek pro stavby, které slouží k použití při vydávání územních a stavebních povolení.

Změny proběhly po provedení správního řízení Ministerstvem životního prostředí v souladu s horním zákonem, v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Obvodním báňským úřadem a po projednání s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Souhlas vyjádřil také Magistrát města Karviné.

Prakticky bez speciálních technických podmínek a stanoviska báňského úřadu se může stavět ve Starém Městě v Karviné, kde těžař v roce 2020 rozhodl o nedobývání zdejších zásob. Poslední dobývací práce zde probíhaly v období let 1988 – 1993 a důlní vlivy se tam považují za doznělé. V ostatních lokalitách, kde probíhá doznívání vlivů nebo končí, pro povolování staveb ještě platí určité podmínky. To se týká například lokality bývalého Dolu Gabriela v dobývacích prostorech Karviná – Doly I a Karviná – Doly II, kde bylo ukončeno dobývání zásob v letech 2011 a 2012. Zmírnění podmínek ochrany ložisek také zahrnuje poměrně rozsáhlé území zasahující do dobývacích prostorů Lazy, Doubrava, Karviná – Doly I, Horní Suchá a Poruba. Dobývání v dobývacím prostoru Lazy bylo ukončeno v listopadu 2019 a dobývání v dobývacím prostoru Doubrava v únoru 2021, takže v obou oblastech ještě budou doznívat vlivy z hornické činnosti.

Na Frenštátsku zmírnění podmínek ochrany ložisek vychází z rozhodnutí o likvidaci Dolu Frenštát a týká se celé oblasti dobývacího prostoru Trojanovice. Umísťování veškerých staveb a zařízení tam povolí stavební úřad, aniž by vyžadoval vyjádření těžební organizace a provedení zvláštních opatření proti účinkům poddolování, jak tomu bylo dosud.

Dotčené úřady územního plánování mají nyní povinnost promítnout změnu podmínek ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve do územně plánovací dokumentace.