Digitální transformace je nevyhnutelná. Pro řadu firem a jejich partnerských sítí může znamenat jednoduchou a rychlou cestu k posílení konkurenceschopnosti. Současná situace ale takovému trendu neodpovídá. Podle průzkumu agentury Brilo Team více než polovina partnerů online prezentaci vůbec nemá. V digitální éře takové zjištění představuje značný problém.

Partnerské sítě pomáhají firmám být blíž koncovým zákazníkům. Pokud jde o jejich komunikaci, i zde platí, že firma je tak silná, jak je silný její nejslabší článek. V našem případě partner. A ti bývají kamenem úrazu. „Naše zjištění jsou až překvapivá. Čekali jsme, že tlakem posledních let na digitalizaci a e-commerce jsou čeští podnikatelé přeci jen dál. Z naší analýzy ale vyplývá, že 51 % partnerů vybraných sítí vůbec nemá online prezentaci. Ve svých lokalitách jsou tak pro zákazníky prakticky nedohledatelní,“ komentuje situaci David Zelenka, chief marketing officer agentury Brilo.

10 sekund a zákazník odchází

Uživatelé dnes očekávají, že když zadají ve svém prohlížeči URL adresu nebo kliknou na odkaz, okamžitě se jim načte požadovaný web. „Technická stránka webu hraje klíčovou roli v udržení uživatelského zájmu, a tedy i efektivním dosahování cílů. Průměrné skóre hodnocení výkonu webů analyzovaných sítí je podle Googlu (PageSpeed Insights) 55/100. Přitom hranice pro ‚dobré‘ hodnocení je podle dokumentace Googlu 75,“ vysvětluje Zelenka. Průměrná doba pro plné načtení stránky je 10 vteřin, přičemž do té doby velká část uživatelů stránku opustí.

Neviditelní pro vyhledávače, neviditelní pro zákazníky

Velká část webových stránek trpí nedostatečnou informační hodnotou pro uživatele napříč různými kategoriemi. Konkrétně 62 % analyzovaných webů nedostatečně zpracovává popisky kategorií a nedosahuje potřebné provázanosti napříč webem z hlediska optimalizace pro vyhledávače. Uživatelům tak chybí klíčové informace a navigace, což může vést k jejich frustraci a odchodu z webu.

Další problematickou oblastí je nedostatečné zpracování tzv. meta tagů, které má pouze 13 % webů správně nastavené. „To může výrazně snížit viditelnost a pozici webu ve výsledcích vyhledávání, čímž se omezuje jeho schopnost oslovit relevantní cílovou skupinu,“ upozorňuje Zelenka z Brila.

Navíc pouze 45 % webů má správně implementovaná strukturovaná data, což zahrnuje důležité informace pro vyhledávače, jako je název firmy a seznamy produktů. Tento nedostatek může omezovat schopnost vyhledávačů správně interpretovat a analyzovat obsah webu.

Mobil je víc než desktop

Pozitivní zprávou ale je, že tři čtvrtiny webů jsou optimalizovány pro mobily. „Nicméně v současné době je mobilní zobrazení mnohem důležitější než pro počítač (desktop) a je i primárním hodnotícím rozhraním pro vyhledávače,“ dodává Zelenka.

„V dnešní digitální éře je nezbytné, aby firmy měly silný otisk i v online světě a efektivní digitální strategii. Zjištění naší analýzy ukazují na naléhavou potřebu investovat do webového obsahu, technického zabezpečení webu a sociální propagace. Firmy by měly využít těchto poznatků k posílení svého digitálního profilu a lepší konkurenceschopnosti na trhu,“ komentuje výsledky analýzy David Zelenka z Brila