Miloš Hutník, odborník na energetické úspory ze společnosti Weber, Saint-Gobain

Státní fond pro životní prostředí minulý týden oznámil, že dočasně pozastavuje dotační program Nová zelená úsporám Light, který je učen na stavební opatření vedoucí k úsporám energií a cílí na nízkopříjmové domácnosti. Důvodem pozastavení byl rekordní zájem. Od ledna loňského roku, kdy program odstartoval, o něj zažádalo přes 79 tisíc domácností a vybralo se tak všech alokovaných 9 miliard korun z evropských fondů. Že se nejednalo pouze o počáteční výkřik popularity, dokládají i čísla z letošního roku – od ledna 2024 o dotaci zažádalo 29 tisíc lidí, k nimž putovaly 3 miliardy korun.

Není náhodou, že právě NZÚ Light u nás trhá rekordy. Zejména po skokovém nárůstu cen energií se velká část veřejnosti začala odhodlávat k renovaci domu či bytu, která by k energetické úspoře přispěla, brzdil ji však nedostatek financí či náročné administrativní postupy. NZÚ Light, která nabízí důchodcům a lidem pobírajícím příspěvek na bydlení v některých případech až stoproprocentní pokrytí nákladů a zároveň nevyžaduje náročnou projektovou dokumentaci, tak představovala nástroj, jež na trhu s dotacemi dlouho chyběl.

Že je lákadlem NZÚ Light jednoduchost a efektivita, dokazují i data ohledně toho, na co jsou prostředky vlastně využívány. Na špici se dlouhodobě řeší výměna oken a dveří, která představuje nejlevnější a nejrychlejší opatření a která se dá z dotace v podstatě jednorázově kompletně pokrýt. Dlouhodobému zájmu se nicméně těší ohřev vody a zateplování.

Dosavadních 79 tisíc žádostí tak ještě rozhodně není konečným číslem. V současné době se u nás nachází ještě zhruba desítky tisíc potenciálních žadatelů, kteří na dotaci zatím čekají. Dává proto smysl, že se SFŽP rozhodl NZÚ Light zhruba v polovině června obnovit – přestože zatím není jisté, jaké zdroje budou na program využity a kolik žadatelů bude do budoucna možné uspokojit.

Až se NZÚ Light znovu rozjede, je pravděpodobné, že okruh možných žadatelů ještě rozšíří. Můžeme nicméně očekávat i další změny, vycházející z rekapitulace dosavadního čerpání dotace. Na místě by bylo zohlednit důležitost zateplování při snižování energetické náročnosti budovy, tak jak se to nedávno stalo u standardní Nové zelené úsporám. Zároveň by bylo vhodné klást větší důraz na kvalitní stavební materiály a certifikované odborníky, kteří budou stavební práce provádět. Dotační program by tak kromě rychlosti a jednoduchosti více akcentoval i kvalitu a efektivitu výsledných opatření, o která ostatně jde především.