Pilotní projekt ve spolupráci DB Schenker, MAN Truck & Bus a Fresenius University of Applied Sciences byl úspěšně dokončen. Partneři projektu představili výsledky prvních testů v reálných logistických operacích. Klíčovým výsledkem je zejména zjištění, že provozování elektricky propojených nákladních vozidel je na německých dálnicích bezpečné, technicky spolehlivé a snadno použitelné při rutinních přepravách.

V rámci výzkumného projektu sponzorovaného Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury řídili profesionální řidiči dva dálkově elektronicky propojené kamiony. Výzkum probíhal na dálnici A9 mezi pobočkami logistické společnosti DB Schenker v Norimberku a v Mnichově. Ve zkušebním provozu najezdili zhruba 35 000 kilometrů a konstatovali, že jízda ve vzdálenosti pouhých 15 až 21 metrů je pohodlná a bezpečná. Test také ukázal úspory ve spotřebě paliva.

Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury přispělo na financování výzkumného projektu 1,86 milionu euro. Výsledky projektu byly prezentovány společnostmi DB Schenker, MAN Truck & Bus a Fresenius University of Applied Sciences. Podle partnerů projektu by použití autonomních kamionů mohlo zajistit efektivnější využití prostoru na dálnicích, snížit hustotu a zvýšit bezpečnost silničního provozu.

Platooning = digitálně řízený konvoj

„Mobilita budoucnosti bude automatizovaná a propojená. Samozřejmě to samé platí i pro logistiku. Proto plně podporuji zavádění technologií, jako je platooning, do běžného provozu. Chceme, aby procesy byly ještě bezpečnější, efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí. Klíčovou roli zde budou hrát řidiči – v digitálním nákladním voze se stanou moderními logistickými specialisty, což otevře profesi nové vyhlídky,“ řekl Andreas Scheuer, Spolkový ministr dopravy a digitální infrastruktury.

Podle výzkumu společnosti DB Schenker může být platooning široce využíván v celé logistické síti. „Analyzovali jsme naši evropskou přepravní síť a s jistotou můžeme říci, že zhruba na 40 % tras lze platooning využít,“ uvedl Alexander Doll, člen správní rady pro finance, nákladní přepravu a logistiku v Deutsche Bahn.  K tomu však ještě budou nutné další zkoušky a zajištění regulačního rámce. Zákazníkům by platooning nicméně přinesl výhodu spolehlivější přepravy.

Systém digitálního řízení instalovaný v kamionech MAN pracoval hladce a bez zásahu řidiče v 98 % času. Aktivní zásahy řidiče byly nutné pouze jednou za 2 000 km, což je mnohem méně, než se očekávalo. Kromě toho pilotní projekt ukázal snížení spotřeby paliva o 3 až 4 %. „Dokázali jsme, že platooning má potenciál přispět ke snížení spotřeby paliva a emisí CO2. V první řadě jsme rádi, že systém pracuje spolehlivě a může zvýšit bezpečnost na dálnicích. Proto je pro nás platooning důležitým krokem k automatizaci,“ prohlásil Joachim Drees, předseda správní rady MAN Truck & Bus SE.

Řidiči se v digitálně řízených kamionech cítili bezpečně

Vědci z Fresenius University of Applied Sciences zkoumali psychosociální a neurofyziologické účinky platooningu na řidiče. Významnou změnu v dříve skeptickém postoji řidičů přinesla zkušenost z reálného provozu. „V hodnocení konkrétních jízdních situací řidičů se odráží pocit bezpečí a důvěry v technologii. Žádná ze situací nebyla popsána jako nekontrolovatelná,“ potvrdila profesorka Sabine Hammerová z Fresenius University of Applied Sciences.

Řidiči považovali předjíždění vozidel jiných účastníků silničního provozu ze sousedních jízdních pruhů nebo přes více jízdních pruhů za nepříjemné, ale ne problematické. „Vzhledem k dobrým zkušenostem a rychlým odezvám systému by řidiči nyní upřednostnili zkrácení vzdálenost mezi vozidly na 10 až 15 metrů,“ řekla Hammer.

„Měření EEG neukazuje žádné zásadní rozdíly mezi normálním řízením a řízením s platooningem, pokud jde o neurofyziologický stres, který je na řidiče kladen, jeho koncentraci nebo únavu,“ zhodnotil profesor Christian Haas, ředitel IKS. Pro mezinárodní použití vědci doporučují výzkum s delším obdobím v režimu s platooningem.

Partneři projektu jsou přesvědčeni o tom, že potenciál platooningu nákladních vozidel se může v budoucnu dále zvyšovat. Je možné, že tyto nové technologie se brzo stanou součástí logistiky.

Jak platooning funguje

Platooningem se označuje systém jízdy nákladních vozidel na dálnici, kdy alespoň dva kamiony jedou v těsném konvoji za sebou. Celý proces je podporovaný technickými, asistenčními a kontrolními systémy. Propojena jsou všechna vozidla navzájem. Vozidlo v čele nastavuje rychlost a směr a ostatní jej následují.