Okresní autobusová doprava v Kolíně si pořídila dvacet nových autobusů s pohonem na CNG. To je skvělá zpráva. Teď by se kolínskou cestou měla vydat i další města v čele s Prahou.

V Kolíně jednoduše vyčíslili, proč stojí za to zajišťovat hromadnou dopravu vozidly poháněnými CNG. Autobusy na CNG produkují v porovnání s dieselem o více než 90 procent méně emisí oxidu dusíku, oproti benzinovým motorům pak o čtvrtinu méně oxidu uhličitého. Co se týče karcinogenních uhlovodíků a mutagenních pevných prachových částicích, což jsou škodliviny s nejhorším dopadem na lidské zdraví, ty jsou u CNG téměř nulové.

Provoz vozidel poháněných plynem tedy představuje jednoznačnou a nepopiratelnou úlevu pro životní prostředí ve městech. To je totiž stále dopravou enormně zatěžováno. Z dat pražského magistrátu vyplývá, že Praha patří z hlediska znečištění ovzduší dlouhodobě mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Stav ovzduší v Praze je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou. V aglomeraci jsou dlouhodobě překračovány imisní limity pro suspendované částice i oxid dusičitý.

V této souvislosti stojí za zmínku, že pražský dopravní podnik provozuje přes tisíc autobusů, z nichž naprostá většina jezdí na naftu.

Jak ukazují zkušenosti z mnoha světových metropolí, přechod hromadné dopravy na CNG není nic neuskutečnitelného. Naopak. Města, která už udělala kladnou zkušenost se stlačeným plynem, stále častěji přecházejí na pokročilá biopaliva, tedy například na BioCNG.

Jde o plyn vyráběný z organických zbytků, tedy například z gastro odpadů, odpadů potravinářského průmyslu i třeba z bioodpadu ze zahrad či z domácností. Nejnovější certifikace potvrzují, že biometan má jako palivo neutrální uhlíkovou stopu. BioCNG lze využít ve kterémkoliv CNG dopravním prostředku. Může být distribuován již vybudovanou plynárenskou soustavou do stávajících CNG plnících stanic, kterých je v ČR více než 200. V ČR je první výrobna biometanu v Rapotíně provozována Energy financial group a ve formě BioCNG je možné tuto ekologickou pohonnou hmotu zakoupit na všech plničkách CNG innogy Energo. Na stejném principu může být BioCNG plněno do kteréhokoliv CNG autobusu v ČR.

Autobusy poháněné biometanem se v metropolích úspěšně prosazují. V Paříži se natolik osvědčily, že si město v říjnu loňského roku objednalo dalších 409 dvanáctimetrových autobusů. Biometanový pohon jim umožňuje dojezd kolem 400 kilometrů. Tato nová řada autobusů má podle autorizovaných údajů prakticky nulovou uhlíkovou stopu a ve srovnání s vozy poháněnými dieselovými motory jsou také o polovinu méně hlučné. Biometanové autobusy se starají primárně o dopravu ve středu Paříže, přičemž „špinavé“ starší vozy jsou z centra postupně vyřazovány.

Jde to v Paříži, povedlo se to v Kolíně – a jak to bude v Praze?

Martin Vrtiška, obchodní ředitel Energy financial group