V roce 2020, prvním roce pandemie COVID-19, se v EU vyplýtvalo přibližně 127 kilogramů (kg) potravin na obyvatele. Domácnosti vyprodukovaly 55 % potravinového odpadu, což představuje 70 kg na obyvatele. Zbývajících 45 % tvořil odpad produkovaný směrem nahoru v potravinovém dodavatelském řetězci.

Tyto informace pocházejí z prvního celoevropského monitorování plýtvání potravinami, které zveřejnil Eurostat. Článek představuje několik zjištění z podrobnějšího článku Statistics Explained .

Řešení plýtvání potravinami spotřebitelů zůstává výzvou jak v EU, tak na celém světě. Potravinový odpad v domácnostech představuje téměř dvojnásobek množství potravinového odpadu vznikajícího v sektorech prvovýroby a výroby potravinářských výrobků a nápojů (14 kg a 23 kg na obyvatele; 11 % a 18 %), sektorech, ve kterých existují strategie pro snižování potravinový odpad, například s použitím vyřazených částí jako vedlejších produktů.

V restauracích a stravovacích službách připadlo 12 kg potravinového odpadu na osobu (9 %), zatímco maloobchod a ostatní distribuce potravin byly odvětvím s nejmenším množstvím potravinového odpadu (9 kg; 7 %); nicméně dopad omezení COVID-19 na tyto dva sektory se stále analyzuje.

Chtěli byste se dozvědět více o odpadech v EU?

Rostoucí ceny a obavy o naši ekologickou stopu nás všechny nutí dbát na efektivní využívání zdrojů, které máme, a minimalizaci odpadu. Jedním jednoduchým způsobem by bylo zvýšit povědomí o ročním množství potravinového odpadu, který vyprodukujeme. Zejména plýtvání potravinami má velký dopad na životní prostředí a klima, protože je dalším zdrojem emisí skleníkových plynů.

Další údaje o odpadech jsou obsaženy v interaktivním vizualizačním nástroji Eurostatu, který zobrazuje statistiky relevantní pro Evropskou zelenou dohodu. Představuje přehled 26 ukazatelů rozdělených do 3 hlavních témat: snížení dopadu na klima, ochrana naší planety a zdraví a umožnění zeleného a spravedlivého přechodu. Další údaje o statistikách odpadů jsou k dispozici v rámci EU pro monitorování oběhového hospodářství.