Repasování a zpětný odkup IT zařízení pomáhá snížit uhlíkovou stopu i produkci odpadu

Společnost Ynvolve, nezávislý systémový integrátor pro oběhovou (cirkulární) ekonomiku a poskytovatel hardwaru a služeb, doporučuje, jakým způsobem lze snížit náklady na podnikové IT a současně přispět ke splnění firemních cílů v oblasti udržitelnosti.  Právě z těchto důvodů podniky stále častěji volí nákup repasovaných serverů, úložišť i síťových prvků. Být součástí oběhové (cirkulární) ekonomiky znamená snížení množství elektronického odpadu.

K zákazníkům využívajících repasovaný hardware dnes patří především provozovatelé datových center, poskytovatelé hostingu nebo cloudových a infrastrukturních služeb, telekomunikační společnosti, ale i samotné podniky. Například VPSServer, celosvětově působící hostingová společnost, nabízí svým zákazníkům virtuální servery s vysokým výkonem a příznivým poměrem cena/výkon. Taková nabídka je možná díky spolupráci se společností Ynvolve, která firmě VPSServer již od roku 2016 dodává příslušný hardware i související služby a podporu. Společnost Ynvolve nabídla pro VPSServer nákladově efektivní řešení, které zahrnovalo i zpětný odkup hardwaru. Při své expanzi pak firma VPSServer mohla využívat nakonfigurovaných zařízení, které se při upgradu na větší řešení přesouvaly do dalších lokalit. Díky tomu může dnes firma nabízet své služby z 16 míst po celém světě.

Ynvolve pomáhá svým klientům s celým životním cyklem hardwaru, od dodávky přes údržbu až po řízení jeho životního cyklu. Využití repasovaného hardwaru umožňuje prodloužit životní cyklus zařízení a provozovat jej ještě i poté, co původní výrobce ukončil podporu. Repasovaný hardware je řádně vyčištěn i otestován a poté sestaven podle požadavků zákazníka. Na všechna zařízení společnosti Ynvolve je poskytována jednoletá záruka s možností prodloužení záruční doby na tři roky,
a to bez ohledu na značku zařízení. Nákupem repasovaného hardwaru není ohrožena bezpečnost a zařízení je zcela možné přizpůsobit potřebám zákazníka. Společnost Ynvolve jako člen skupiny Infinite Group spolupracuje s předními výrobci, jako jsou Dell, SuperMicro, Cisco a Hewlett-Packard Enterprise.

Pořizování repasovaného hardwaru se rozmáhá i v našem regionu,“ uvádí Julie Fritscherová, manažerka rozvoje obchodu pro Českou republiku ve společnosti Ynvolve. A dále dodává: Spolupracujeme například s firmou Websupport, největším registrátorem domén a poskytovatelem hostingu na Slovensku. Websupport poskytuje služby vyžadující nejnovější generace hardwaru, který si společnost pořizuje přímo od OEM nebo resellerů. Pokud však jde o zařízení určená pro zálohování, spoléhají se na repasovanou infrastrukturu. V roce 2017 jsme jim začali poskytovat nakonfigurovaná zařízení a náhradní díly.

Společnost Ynvolve sama přispívá k udržitelnosti programem BBaaS (Buy Back As A Service). Tato služba je určena jak firmám, které od ní hardware kupují, ale i těm, které pro stávající, jinak použitelný hardware nemají uplatnění (např. přecházejí do cloudu nebo jinak zásadně transformují svou IT infrastrukturu). Program BBaaS® prodlužuje průměrnou životnost IT vybavení a představuje jednu z možností, jak se zapojit do oběhové (cirkulární) ekonomiky. Tím, že společnost Ynvolve funguje jako centrální bod pro tato zařízení a má síť zákazníků, kteří je potřebují, usnadňuje opětovné použití IT infrastruktury. V případě, že zařízení dosáhnou skutečného konce své životnosti, nabízí společnost Ynvolve ve spolupráci se svými partnery zajištění jejich recyklace v souladu s normami WEEE a ISO. V neposlední řadě je Ynvolve v kontaktu s různými partnery, jako jsou poskytovatelé datových center a tvůrci politik, se kterými diskutují o způsobech dalšího zlepšování udržitelnosti a snižování uhlíkové stopy nejen samotné společnosti Ynvolve, ale i jejich zákazníků. Více na  www.ynvolve.com/cs/