I když se firmy podnikající v segmentu informačních služeb s recesí aspoň zatím nepotýkají a hlásí spíš nárůst poptávky, uvažují o ní jako o potenciálním riziku, na které je třeba se připravit.

„S přicházející recesí zvažujeme různé kroky,“ potvrzuje Michal Hodulík, area manager IT společnosti Integra EMEA. „Patří mezi ně rozšíření nabídky služeb, větší transparentnost při cenotvorbě, spolupráce s dalšími partnery, zlepšení marketingové komunikace a podpora vztahů se stávajícími klienty,“ vyjmenovává s tím, že firma tak chce zlepšit svoji konkurenceschopnost na trhu.

Nejdůležitějším faktorem zůstávají potřeby klientů IT odvětví. Integra shrnula pět klíčových trendů, které současný trh informačních služeb mění:

Zvyšující se důraz na kybernetickou bezpečnost ‒ V dnešní době, kdy se stále více procesů přesouvá do digitálního prostoru, se klienti stávají více citlivými na otázky kybernetické bezpečnosti. Je pro ně důležité, aby jejich data a sítě byly chráněny před možnými hrozbami.

Změna pracovního stylu ‒ Mnoho klientů se potýká s otázkou, jak efektivně zvládat práci na dálku. Z tohoto důvodu hledají řešení, která jim umožní efektivně pracovat z domova, nebo řešení, která umožní rychlou a snadnou komunikaci mezi členy týmu.

Nárůst požadavků na agilitu ‒ V dnešní době jsou často klíčem k úspěchu firmy rychlé a flexibilní změny, které umožňují efektivní řešení problémů. Z tohoto důvodu klienti vyhledávají služby, které umožní rychle a jednoduše reagovat na změny v prostředí a potřeby zákazníků.

Zvýšená potřeba datové analýzy ‒ Stále více dat se shromažďuje a ukládá, a proto je pro klienty stále důležitější mít přístup k efektivnímu zpracování a analýze těchto dat. Vyhledávají služby, které jim umožní získávat z těchto dat cenné informace a využít je k dosažení svých cílů.

► A další jako jsou blockchain, cloudové technologie a samozřejmě umělá inteligence.

Zůstat na špičce oboru vyžaduje schopnost efektivně reagovat na potřeby klientů i IT specialistů. „Proto investujeme do rozvoje vzdělávání našich zaměstnanců a také do informačních systémů, které nám značně pomáhají, například s automatizací procesů. Zakládáme si i na pravidelném a otevřeném dialogu s klienty,“ uzavírá Michal Hodulík.

Integra letos navýšila rozpočet na vzdělávání o 20 %, na komunikaci s klienty a další marketingové aktivity přidala 35 % a na rozvoj informačních systémů 30 %.

***

Integra poskytuje komplexní služby a řešení v oblasti informačních technologií. Její tým má osvědčené zkušenosti s implementací široké škály řešení: od outsourcingu IT specialistů a kybernetické bezpečnosti až po vývoj software na míru. Více informací na www.integra.cz.