V jižní části pražských Vinohrad vyroste za dva roky nový bytový dům. Jelikož ulice Perucká přiléhá na dopravní tratě, muselo architektonické studio LOXIA v projektu připravit ochranu před potenciálními bludnými proudy. Stavba je vyprojektována pomocí systému BIM.

Bytový dům má nyní hotovou stavební dokumentaci a do konce letošního roku by měl být znám zhotovitel stavby. Stavba by měla být dokončena za rok a půl, aby dům mohl přivítat své obyvatele již na podzim roku 2022. Projekt čistých, přímých linií ukrývá ve třech nadzemních podlažích zázemí pro 15 bytových jednotek různých velikostí. Od 1+kk až po 4+kk. Atraktivitu projektu dodává hravě tvarovaná fasáda. Ta na některých místech ustupuje do pozadí lodžiemi a jinde se dere dopředu atikami. „Do nejvyššího patra jsme umístili pouze dva byty, ke kterým přiléhají velkorysé terasy s výhledem na Nusle, jihovýchodní část Vršovic či dokonce na Vyšehrad,“ popisuje hlavní architektka LOXIA, Jana Mastíková, která před šesti lety dostala tento projekt na starosti.

Protože se jedná o novostavbu, většina parkovacích míst je chytře umístěna v podzemním patře i s technickou místností. V přízemí se nachází také menší nebytový prostor. Tento projekt je moje srdcovka, začínala jsem s ním v LOXIA. Z mé skici se rozpracoval až do BIM, který modelujeme v softwaru REVIT. Kromě výhod, které 3D projektování přináší v projekční fázi, se může model v systém BIM stát dobrým pomocníkem ve stavební fázi i při budoucí správě budovy,“ vysvětluje architektka a jedním dechem dodává: „pamatuji si, že o BIM jsem poprvé slyšela na vysoké škole okolo roku 2008. Fascinovalo mě, že je možné, aby současně na jednom projektu pracovalo více subjektů. Realtime jako v počítačové hře, které jsme po nocích na kolejích na vysoké také občas hrávali. Co se změnilo za šest let? Nic zásadního, co zůstává je kvalitní architektonický návrh, promyšlená dispozice a provozní schéma a špičkové zvládnutí aktuálních technologií, a to jak stavebních, tak všech TZB. Věřím, že se to nezmění, a proto na to v LOXIA klademe maximální důraz. BIM je pouze nástroj, rozhodně zatím ani vzdáleně neumí nahradit kvalitního a zkušeného architekta a projektanta.“

Za vším hledej krystalizační přísadu

Pozemek se nachází asi 60 m vzdušnou čarou od elektrifikované železniční tratě, kterou křižují spoje z Hlavního nádraží skrz Vinohradský tunel na nádraží Praha – Vršovice. Asi 100 m daleko se nachází tramvajová linka a 600 m od ulice Perucká vede tunel linku C. Proto v rámci zásad ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, bylo provedeno měření bludných proudů v rámci korozního průzkumu. Výsledky se pohybovaly v III. stupni korozní agresivity, tedy agresivity zvýšené. České technické normy předepisují zvýšené krytí výztuže betonem se zvýšenou odolností vůči vnější agresivitě prostředí. V projektu se počítalo již s využitím betonu s krystalizačními přísadami, které budou přidávané do nosné konstrukce budovy pod terénem. Proto mohli inženýři z LOXIA potřebné krytí snížit a ochrana bude dostačující. Beton však musí být vodovzdorný, hutný, bez trhlin a pórů, trvanlivý po dobu životnosti stavby a zároveň musí odolat chemické agresivitě prostředí v nejvyšším stupni dle normy ČSN EN 206-1. Pro konstrukce umístěné na pilotách bude zajištěno dostatečné krytí armokoše a stavební forma zajistí, aby nedosedl na patu vývrtu piloty.

Sekundární ochrana není dle norem vyžadována. „Všeobecně tato ochrana spočívá v odizolování objektu prostřednictvím fólií, pásů, nátěrů. Aby Rezidence Perucká byla ochráněna proti vodě, do projektu vyžadujeme použít vodostavební beton se zvýšenou krystalizační přísadou, která nám pomohla snížit i krytí výztuže. Zároveň konstrukčně chráníme budovu použitím izolačních spojek na ostatní kovové části a tam, kde je to možné, využíváme nevodivých materiálů,“ popisuje ochranu před bludnými proudy Ing. Michal Hendrych, projektový manager.

 Obr. 1

Nad vytápěním a chlazením zajásá uživatel i technik

V rámci studie prověřovali inženýři nejlepší variantu vytápění a chlazení. Po zohlednění legislativních požadavků, ekonomické rozvahy a způsobu využívání objektu vyplynulo jako nejlepší zvolit dva plynové kondenzační kotle pro celý objekt. „Teplý vzduch lze ventilovat v každé jednotce zvlášť pomocí klimatizace, což je ekonomicky nejoptimálnější a zároveň uživatelsky nejpříjemnější řešení,“ popisuje Ing. Michal Hendrych.

Obr. 2

Tichý výtah pomocí dilatace

V rámci návrhu Residence Perucká se rozhodli architekti pro samonosnou železobetonovou konstrukci výtahové šachty. Toto řešení zamezuje vzniku akustických mostů pro přenos vibrací z výtahu do konstrukce domu. V projektu se počítá s dilatací i v úseku stropních konstrukcí. V místě dveřních stanic výtahů bude nutné přelištování. Nosnou konstrukci nadzemních podlaží tvoří kombinace železobetonových stěn a nosného zdiva (ref. Porotherm). Taktéž stropní desky jsou železobetonové monolitické se spuštěnými celoobvodovými věnci. Autorem projektu je architektonické studio LOXIA, které zná lokalitu více než dobře. Má totiž sídlo ve stejné ulici.

Studio LOXIA je specialistou a největším projektantem bytových domů v České republice s více než 10 000 zrealizovanými bytovými jednotkami. Umí toho však mnohem více, v portfoliu má také obchodní centra, administrativní budovy i továrny. Pražský ateliér založil v roce 1995 Ing. arch. Milan Veselý a jeho hlavní architektkou je Ing. arch. Jana Mastíková. Mezi další významné projekty studia LOXIA patří například zakřivené sídlo KPMG, které stojí v blízkosti hotelu Hilton v pražském Karlíně. Ze studia pocházejí také rezidenční komplexy SUOMI Hloubětín, nebo obytné soubory Kajetánka v pražském Břevnově či Chateau Troja Residence. Architektonicky nápaditá a hravá je i budova nové radnice Prahy 12.

Obrázek – V BIM je vidět schéma centrálního vytápění (č. 1), na které navazuje individuální chlazení pomocí klimatizačních jednotek (č. 2.)