Česká investiční skupina Portiva opět překonala rekord. Její energetická divize vyrobila v loňském roce nejvíce elektrické energie za celou dobu své existence. Nastavenou laťku z roku 2018 překonala o 1,74 %. Ve výrobě zelené energie dominovaly především větrné elektrárny, které vyrobily 45,5 GWh. O zbylých 15 GWh se postaraly fotovoltaiky. Celkem vyrobených 60,5 GWh by pokrylo roční spotřebu elektřiny domácností ve městě o velikosti Prostějova či Přerova. Stejně jako v roce 2018 se nejvíce činila větrná elektrárna Vítězná, jejíž výroba za rok 2019 dosáhla 6 685 MWh elektrické energie.

Elektrárnám vzrostl také takzvaný kapacitní faktor. Ten ukazuje, nakolik je během roku využíván jejich instalovaný výkon. Zatímco v roce 2018 činil 30 %, loni se zvýšil na 31,31 %. „Za dobrou větrnou elektrárnu se považují zdroje, které mají kapacitní faktor nad 25 %. U našich elektráren se tento ukazatel v roce 2019 pohyboval od 25,4 % až po 35,6 %,“ říká člen provozního oddělení Portivy Petr Hradil.

Na dobré výsledky obnovitelných zdrojů skupiny Portiva mělo neodmyslitelně vliv příznivé počasí. Důležitou roli však hrála také spolehlivá technologie, jíž společnost disponuje, pravidelná údržba a velmi rychlé servisní zásahy, které zkracují dobu, po kterou jsou elektrárny mimo provoz a minimalizují tak ztrátu vyrobené elektrické energie.

Portiva vlastní celkem 14 elektráren (8 větrných a 6 fotovoltaických) a investice do nich se vyplácí. Výsledky dokazují, že má provoz obnovitelných zdrojů energie smysl, a to nejen z ekonomických důvodů. Kromě rekordního objemu vyrobené energie, šetří obnovitelné zdroje životní prostředí. Tepelná elektrárna by musela k výrobě stejného množství energie spotřebovat 53, 5 tisíce tun hnědého uhlí, čímž by se do ovzduší dostaly škodlivé látky a prachové částice. Takové množství paliva by navíc do elektrárny muselo dopravit 9 304 nákladních vozů, nebo 1 221 nákladních železničních vagónů, jež by utvořily vlak o délce 16,5 kilometru.

Příznivé výsledky z posledních let dokazují, že obnovitelné zdroje mají budoucnost. „Je jednodušší postavit jich několik v místě, kde se elektřina bude spotřebovávat, než vše řešit stavbou velké elektrárny a přenosem elektrické energie na velkou vzdálenost,“ zdůrazňuje Petr Hradil, který vidí budoucnost energetiky právě v lokální výrobě a spotřebě elektřiny. „To je vize, kterou by se obnovitelné zdroje měly ubírat. Fotovoltaické panely by se měly instalovat na nemovitosti přímo ve městech. Lidé na tom pak velmi výrazně ušetří,“ dodává.

Elektrárny společnosti Portiva mají několik zásadních výhod. Letošní epidemiologická situace v ČR, narozdíl od spousty jiných podniků, jejich provoz neomezila. Chod obnovitelných zdrojů nevyžaduje přítomnost velkého množství odborných pracovníků, kteří navíc mohou pracovat samostatně. Je tak jednodušší dodržovat hygienická nařízení. Portivě se navíc i přes omezení daná vládními nařízeními podařilo domluvit výjimku s Ministerstvem průmyslu a obchodu o příjezdech odborných pracovníků ze zahraničí.

„Loňské výsledky našich větrných a fotovoltaických elektráren dokazují, že disponujeme kvalitními technologiemi a zázemím pro zajištění dlouhodobé vysoké výkonnosti našich zdrojů. Navíc dlouhodobě vykazují stabilní dividendový výnos pro akcionáře,“ říká výkonný ředitel skupiny Portiva Pavel Svoreň.