Společnost Linde Material Handling, poskytovatel logistických řešení, nyní dodává své retraky R14 HD až R25 o nosnosti 1,4 až 2,5 tuny s novými robustními sloupy. Nové sloupy přináší řidičům lepší výhled na náklad a okolí a také vyšší zbytkové nosnosti, což jim umožňuje rychle a bezpečně zakládat palety ve výšce zdvihu až 15 metrů. Takto upravené retraky mají také vyšší zdvihy.

Aby bylo možné uskladnit stále se rozšiřující sortiment výrobků a tím i více zboží, rostou sklady a regálové systémy do stále větších výšek. Palety musí být rychle a bezpečně ukládány a následně vyskladňovány i z nejvyšších úrovní polic. To klade zvyšující se nároky na zakládací vozíky typu retrak, které jsou právě ve skladech hojně využívány. Vozíky typu retrak potřebují pomocí sloupů s vysokým zdvihem dosahovat stále větších výšek, současně však musí bez problémů zvládat projet se spuštěným sloupem vraty a průchody v regálových systémech. Zároveň však vozík nesmí být příliš dlouhý, neboť v skladech se počítá doslova každý centimetr! Aby se optimálně využila plocha skladu, musí být vozík také co nejlépe ovladatelný a poradit si s úzkými uličkami regálů. V neposlední řadě je nutné zajistit dostatečnou viditelnost pro řidiče a realizovat opatření proti vibracím sloupu, ke kterým dochází s rostoucí výškou zdvihu. To vše zohlednili vývojáři v Linde Material Handling, když navrhovali nové robustní sloupy pro retraky R14 HD až R25.

Sloupy s optimalizovaným průhledem přináší větší bezpečnost a lepší provozní vlastnosti. Nejlepší možný výhled na náklad a okolí je základním předpokladem pro bezpečné používání skladových vozíků retrak. S novou řadou sofistikovaných sloupů je toho dosaženo dvěma způsoby. Za prvé jsou sloupy konstrukčně širší, takže mají větší tuhost, než tomu bylo u předchozích modelů. A z toho vyplývá i druhé vylepšení, spočívající v tom, že se vývojáři mohli při navrhování obejít bez dříve potřebných příčných vzpěr. Výsledkem jsou výrazně větší průhledová pole mezi sekcemi sloupu, což výrazně zlepšuje výhled na vidlice. V závislosti na typu a provedení nového sloupu se zorné pole řidiče rozšířilo až o 27 % !

Optimalizovaná konstrukce vrchního příčného nosníku také rozšiřuje výhled nahoru a umožňuje obsluze retraku lépe vidět na vidlice při ukládání a vyzvedávání nákladu ve vysokých úrovních zdvihu. Zlepšil se ale nejen výhled nahoru. Nové sloupy umožňují optimalizovaný výhled na okolní pracovní prostředí, neboť jsou na vozíku namontovány ve výhodnější poloze. Řidič se tak může dívat přes sloup na náklad, aniž by se vykláněl do strany.

S maximální výškou zdvihu až 15 metrů dosáhnou nové sloupy o celé 2 metry výše než sloupy dodávané dříve. Mají také vyšší zbytkovou nosnost, takže vozíky při plně vysunutém sloupu zvládnou manipulovat výrazně větší hmotnost nákladu. Retraky s novými sloupy nyní projíždějí bezpečněji skladovými průchody. To díky optimalizovanému poměru mezi výškou zdvihu a celkovou konstrukční výškou. Nový sloup se zdvihem 15 m je po zasunutí ještě nižší než odpovídající 13 m verze předchozí řady.

Robustnější a nenáročné na servis

Ještě větší stabilitu nových sloupů zajišťují robustnější profily s odstupňovanými výztuhami, které dodatečně vyztužují celý sloup a minimalizují průhyby jednotlivých sekcí. To má za výsledek nižší vibrace sloupu při manipulaci ve větších výškách zdvihu, a tak šetří řidiči čas čekání na stabilizaci nákladu. Robustnější profily také zabraňují kolizím mezi sloupem a regálem, což bývá často zdrojem poškození nákladu nebo infrastruktury. Ještě větší stability sloupů ve velkých výškách lze dosáhnout pomocí osvědčeného asistenčního systému pro řidiče Dynamic Mast Control (DMC). Jedná se o senzorem řízený elektrický přímočarý aktuátor horizontálního výsuvu sloupu, který kompenzuje vibrace a průhyby sloupu cílenými a vysoce přesnými protipohyby.

Pro zjednodušení výměny sloupu, vlastní nosič horizontálního výsuvu nyní během demontáže zůstává uvnitř podvozku vozíku. Nové retraky tak mohou být rychle přemístěny na jiné místo použití a tam rychle opět uvedeny do provozu. To snižuje časové nároky a náklady na přemístění těchto retraků až o 50 %, což je zvláště důležité pro pronájemní stroje.

A důležitá zpráva na závěr: Délka vozíků zůstala nezměněna, takže nové retraky mohou skvěle manévrovat v úzkých skladových uličkách, tak jako obvykle.