Za necelé tři roky bude ve výrobní jednotce IKEA Industry v polském Zbaszynku fungovat elektrárna společnosti Meva Energy, která bude mít výkon 2,4 MW a termochemicky přeměňovat nízkohodnotové dřevní zbytky na obnovitelný plyn a elektřinu. Tato spolupráce je investicí do obnovitelných zdrojů a zavádí zcela novou a vysoce účinnou technologii výroby zelené energie. Spolupráce je uzavřená na 10 let a její hodnota činí 23 milionů euro. Meva Energy je podporována největším světovým hnacím motorem v oblasti obnovitelné energie – EIT InnoEnergy.

„Meva má správný produkt ve správný čas. Nejen v Evropě si klimatická neutralita vynucuje potřebu nových technologických řešení. My může jít ještě dál a nabídnout technologii, která přináší negativní emise,“ uvádí Marcin Korolec, člen představenstva společnosti MEVA Energy a bývalý ministr pro klima, životní prostředí a obchod v Polsku.

Výroba energie z obnovitelných zdrojů přímo u zdroje

Elektrárna sníží emise CO2 o 14 000 tun ročně ve srovnání s uhlíkovou stopou polské síťové energie. Kromě toho dojde k redukci kamionových převozů dřevních zbytků, které opouštějí závod ve Zbaszynku a jsou určeny k externí likvidaci, a to o přibližně 300 vozů ročně. Namísto toho bude nyní dřevní odpad spotřebováván pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů přímo tam, kde vzniká. Tento decentralizovaný princip je základem pro dosažení vysoké účinnosti přeměny, a také pro realizaci vysoké úrovně snížení emisí CO2.

„IKEA Industry má za cíl snížit do roku 2025 svoji uhlíkovou stopu o 80 % ve srovnání s rokem 2016,“ říká Andreas Carlsson, manažer pro udržitelný rozvoj v IKEA Industry. „Nejvýznamnější zdroje emisí CO2 představuje naše spotřeba elektřiny a tepla. Proto v co největší míře chceme mít vlastní a lokálně vyráběnou energii z obnovitelných zdrojů, která emise ve velké míře eliminuje. Již mnoho let hledáme nové technologie, jež dokážou využít naše dřevní zbytky pro vysoce účinnou výrobu obnovitelné energie. Technologický pokrok společnosti Meva Energy nás přesvědčil o podepsání dohody o spolupráci,“ dodává.

Plně cirkulární a decentralizovaný systém

Technologie termochemické konverze společnosti Meva Energy přeměňuje biogenní zbytky, včetně pilinového prachu a odřezků z MDF a dřevotřískových desek, na obnovitelný plyn. Tento plyn lze následně použít jako palivo pro elektrárnu nebo jako náhradu za spotřebu fosilního plynu. Systém rovněž produkuje biouhel, stabilní formu obnovitelného uhlíku, který lze použít například jako hnojivo, jež účinně vytváří zásobu uhlíku. Instalací systému Meva přímo v místě původu dřevních zbytků je dosaženo plně cirkulárního a decentralizovaného energetického systému. Tato technologie oproti přímému spalování dřevních zbytků, které je čím dál častěji zpochybňováno, dosahuje extrémně nízké úrovně znečištění ovzduší.

„Jedná se o projekt s velkým významem pro IKEA Industry a možná i pro celý dodavatelský řetězec IKEA. V továrně ve Zbaszynku se ujímáme role průkopníka a doufáme, že v příštích letech tuto technologii implementují i další výrobní jednotky,“ dodává Andreas Carlsson.

„Po rozsáhlém výzkumu, vývoji a mnoha letech předprojektových aktivit společně s IKEA Industry jsme samozřejmě velmi rádi, že jsme dosáhli této dohody. Je to pro nás skutečný milník a velmi dobrý příklad toho, jak decentralizovaně využívat nízkohodnotové suroviny pro výrobu obnovitelné energie. Myslíme si, že tento závod bude referenčním bodem, který představuje budoucí osvědčený postup, jak lépe zhodnocovat vedlejší produkty a dosáhnout maximálního dopadu při snižování emisí CO2 ve všech výrobních odvětvích dřevního průmyslu,“ uzavírá Niclas Davidsson, generální ředitel společnosti Meva Energy.