Limogang, distributor populárních stylových německých limonád Club Mate a Seicha Matcha, přichází s novým zálohovým systémem a jako první v ČR spustil v Praze pilotní program na zálohování skleněných limonádových lahví pro maloobchod. Od 17. dubna je možné jednoduše je vrátit v kterékoliv z označených „vietnamských“ večerek, protože právě ty jsou jejich největšími maloobchodními prodejci. Novým zálohovým systémem reaguje Limogang na vzrůstající celosvětový trend zálohování lahví a následování principů cirkulární ekonomiky s cílem snížit dopad svých aktivit na životní prostředí.

Pilotní program Limogangu zavádí vracení limonádových lahví značek Club Mate 0,33 a 0,5 litru a Seicha Matcha 0,33 litru. Při jejich koupi bude kupujícímu automaticky připočtena záloha ve výši 3 korun, při vrácení prázdné lahve na kterékoliv sběrné místo pak bude vyplacena zpět. Sběrná místa zákazníci poznají podle bannerového označení večerky nebo jednoduše podle dostupnosti limonád v prodejně. Po otestování zkušebního provozu počítá Limogang s rozšířením zálohového systému i na ostatní typy lahví ze své produkce, a také na další česká města. „Současná návratnost lahví je podle čísel z loňského roku jen 50 % a to je málo. Všichni víme, že opětovné plnění lahví je daleko ekologičtější i ekonomičtější. Je zbytečné vyrábět další a další lahve, když ty, které už vyrobené jsou, je možné opětovně používat,“ říká Richard Choleva, majitel společnosti Limogang. Cílem nového zálohového systému je zvýšit návratnost lahví o 20 % a docílit alespoň 70 % zpětného odběru. Podstatné je také snížit dopad na životní prostředí a celý zálohový systém začít stavět na principech cirkulární ekonomiky. Limogang chce tímto krokem nejen přispět k ekologickému nakládání s odpadem, ale také předejít situacím, kdy například kvůli výpadku skláren na Ukrajině nebylo do čeho limonády plnit.

„Spolupráce s „vietnamskými“ večerkami se přímo nabízela. Jsou jedním z míst, kde lidé limonády Club Mate i Seicha Matcha nejčastěji kupují a logicky by tedy měli mít možnost je tu i vrátit. S vracením lahví z horeca segmentu problém nemáme. Co nám ale uniká, jsou nápoje koupené po jednotlivých kusech. Způsobuje to ztráty a u mnoha lahví se zbytečně neuzavírá jejich kruh cirkularity, nelze je znova naplnit a vrátit do oběhu. Místo toho končí v kontejnerech na sklo a stává se z nich zbytečný odpad. Pro nás i firmu, která nápoje vyrábí, to představuje nadbytečnou ekonomickou zátěž. Kromě vysokého recyklačního poplatku jsou to i extra náklady na výrobu nových lahví. Ty, které jsou určeny k opětovnému naplnění, musí navíc splňovat určitá kritéria jako pevnost a odolnost vůči nárazu. Jejich výroba je tak sice nákladnější, ale v porovnání s jednorázovými skleněnými obaly mají několikanásobně menší dopad na produkci CO2. Nevratné sklo má až 3krát větší uhlíkovou stopu, a tedy 3krát větší dopad na globální oteplování, než sklo vratné. Samozřejmě za předpokladu, že se vratné sklo opravdu vrátí. A i to je jeden z jasných indikátorů, že zálohový systém je cesta správným směrem,“ vysvětluje Richard Choleva. 

Cirkulární trend zálohování je ve světě mnohem rozšířenější. Zatímco u nás je prozatím zcela běžné jen zálohování skleněných lahví od piva, tak skleněné lahve od nealkoholických nápojů se zálohují výjimečně. I když už i v tomto segmentu se blýská na lepší časy. Od loňského roku je například možné vrátit v maloobchodech některé typy skleněných lahví od společnosti Kofola a Mattoni. Zálohový systém přitom hraje v cirkulární ekonomice balených nápojů významnou roli. V Německu, Dánsku, Estonsku, Finsku, Chorvatsku, Norsku, na Maltě nebo v Litvě se kromě skleněných lahví už běžně zálohují i lahve plastové a také plechovky. Na začátku minulého roku spustili zálohování i naši slovenští sousedé a do konce roku se jim podařilo vysbírat 787 milionů plastových lahví a plechovek.  Podle asociace Unesda je například jeho zavedením možné zvýšit návratnost PET lahví ze 65 až na 95 % a tento trend by mohl být i u skla. „Nápoje dovážíme z Německa, kde zálohový systém funguje velmi dobře a návratnost lahví je tam daleko vyšší. Jsem ale přesvědčený, že lépe začne fungovat i u nás, čísla vrácených lahví se nám brzy podaří zvednout a připojíme se mezi velké firmy, které vratné skleněné lahve od nealkoholických nápojů nedávno také zavedly. Ohleduplné chování k naší planetě, produkce co nejmenšího množství odpadu a recyklace jsou dnes nejen trendem, ale i potřebou,“ uzavírá Richard Choleva, majitel společnosti Limogang.

Společnost Limogang dováží oblíbené limonády na trh již od roku 2009. Distribuuje je do horeca segmentu, do několika set partnerských večerek a zákazníci si je mohou objednat i pře e-shop. Lahve bylo doposud možné vrátit pouze hromadně, přes distribuční kurýry společnosti a této služby tak využívali především horeca segment a firmy a kanceláře, které nápoje objednávají ve velkém.

K rozšíření povědomí o zavedení nového zálohového systému spustila společnost Limogang ve spolupráci s influencery na sociálních sítích také marketingovou kampaň. Jejím heslem je Koupím – vypiju – vrátím a hlavní tváří se stal Lucki Linh, u kterého se můžou jeho sledující těšit na různá tematická videa z prostředí vietnamských večerek. Více informací na: www.limogang.com