Česká republika má ve využívání obnovitelných zdrojů obrovský potenciál. Zatímco v Polsku má již 14 % domácností na svých střechách nainstalovanou fotovoltaickou elektrárnu, v Česku se jedná o necelá 4 % rodinných domů. Podle odborníků ze společnosti Columbus Energy Česko nyní zažívá podobný boom, jaký se v Polsku odehrál před 4 roky v souvislosti se zavedením dotačního programu Mój Prąd a daňových zvýhodnění pro fotovoltaiky. Také u nás majitele domů kromě vysokých cen energií motivuje k nákupu fotovoltaik podpůrný program Nová zelená úsporám. Odborníci v současné situaci, kdy ceny elektřiny neustále stoupají, radí nečekat s instalací až na jaro. Fotovoltaika se vyplatí i v zimním období.

Zatímco Polsko v posledních letech pravidelně obsazuje přední příčky evropských statistik z hlediska nárůstu instalovaného výkonu nových fotovoltaických elektráren, Česká republika za svým severním sousedem významně zaostává. V roce 2021 Polsko dokonce obsadilo druhé místo s nárůstem o 3,7 GW. Na konci srpna 2022 tak bylo podle Institutu obnovitelné energie (IEO), který monitoruje vývoj fotovoltaiky v Polsku, realizováno 1,1 milionů mikro instalací s celkovým výkonem 10,6 GW. Jen pro srovnání do konce června 2022 bylo v Česku dle dat Solární asociace připojeno 60 229 fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem 2255 MWp. To je téměř 200% nárůst ve srovnání s prvním pololetím 2021. Stejně jako u nás je i v Polsku až 80 % instalací prováděno na rodinných domech.

„V Česku je obrovský potenciál co se obnovitelných zdrojů týče. V loňském roce instalovaný výkon v polské fotovoltaice dosáhl 7,67 GW a do konce července 2022 se navýšil na 10,6 GW, což je téměř pětinásobek instalované kapacity v Česku. Zatímco u nás se výraznější zájem o fotovoltaiku objevil teprve s rostoucími cenami energií na podzim 2021, v Polsku tomu bylo již před čtyřmi lety v souvislosti se zavedením dotačního programu Mój Prąd. Nutno podotknout, že také Čechy k proaktivnímu řešení stávající situace na trhu s energiemi motivuje kromě významných finančních úspor také dotační program Nová zelená úsporám,” uvádí Petr Částek, člen představenstva Columbus Energy.

S instalací fotovoltaiky nečekejte až na jaro

Přestože je rozdíl energie vyrobený fotovoltaickou elektrárnou v zimě nižší než v letní sezóně, podle odborníků se vyčkávání nemusí vyplatit, a to nejen kvůli dlouhým dodacím lhůtám, které často prodlužují subdodávky komponentů, ale právě kvůli vysokým cenám energií. Nákup fotovoltaiky se při aktuálních cenách může vrátit i za  5 let. „Rozdíl v objemu výroby fotovoltaické elektrárny mezi létem a zimou závisí na celé řadě faktorů, zejména pak lokalitě budovy, výšce, ve které jsou panely umístěny, orientaci panelů vůči světovým stranám a jejich sklonu, použitým modulům  či klimatickým podmínkám v daném roce. Obecně se dá říct, že od dubna do září panely vyrobí 70 % roční produkce, ve zbývajících měsících produkují 30 %,” vysvětluje Petr Částek a dodává, že nízké teploty ani sníh solárním panelům nevadí.

Společnost Columbus Energy, která vstoupila na český trh na začátku podzimu, zajišťuje bezpečnou montáž dle vlastní instalační normy díky dostatečnému množství materiálu i pracovníků do 30, respektive 90 kalendářních dní od složení zálohy v závislosti na zvolené variantě instalace. Do konce roku společnost plánuje instalovat stovky fotovoltaik a tepelných čerpadel, v příštím roce pak 500 až 1000 zařízení za měsíc. Díky napojení na polskou mateřskou společnost má potřebné know-how, dostatek materiálu a především garantuje odbornou instalaci se záručním servisem.

Srovnání produkce elektřiny v letních a zimních měsících

Dům č. 1 má na střeše orientované na jih nainstalovaných 19 monokrystalických solárních panelů Sunport Power o celkovém výkonu 7 kWp s roční výrobou 6 990 kWh.

Dům č. 2 má na střeše nainstalovaných celkem 28 monokrystalických solárních panelů Sunport Power (na západ je orientovaných 9 panelů a na jih 19 panelů) o celkovém výkonu 10,4 kWp s roční výrobou 9 218 kWh.

Dům č. 3 má na střeše orientované na jihovýchod 27 monokrystalických solárních panelů Sunport Power o celkovém výkonu 9,99 kWp a roční výrobou 9 591 kWh.