Mezinárodní dopravní veletrh Innotrans představí kolejová vozidla budoucnosti, novinky v oblasti signalizační techniky nebo elektrické autobusy a nabíjecí systémy. Největší světová akce zaměřená zejména na železniční dopravu se koná od 20. do 23. září v Berlíně a představí nejméně 250 inovací z celého světa. Zúčastní se jí i česká společnost Prakab Pražská kabelovna, která je předním výrobcem železničních zabezpečovacích kabelů.

Přední světový veletrh InnoTrans se koná každé dva roky, kvůli pandemii koronaviru se ale tentokrát vystavovatelé setkávají až po čtyřech letech. Ze strany vystavovatelů se tato akce vždy těší obrovskému zájmu. Letos se v prostorách Messe Berlin představí téměř 3,000 zástupců oboru z téměř šedesáti zemí světa. Motto letošního ročníku je „The Future of mobility in times of climate change“, tedy „Budoucnost dopravy v době klimatické změny“. Návštěvníci veletrhu budou mít možnost vidět světové novinky z pěti segmentů – železniční technika, železniční infrastruktura, veřejná doprava, interiéry vozidel a stanic a stavba tunelů, které publikum na žádné akci dosud nevidělo.

Česká značka Prakab v Berlíně

Mezi několika tisíci vystavujícími bude český výrobce kabelů Prakab Pražská kabelovna, stánek firmy najdou návštěvníci veletrhu v hale č. 22 s číslem 520. Jednou z produktových skupin této společnosti jsou kabely tvořící součást zabezpečovacích zařízení, která řídí nastavení a bezpečnost dopravních cest (například semafory, přejezdy či informační systémy v železniční dopravě). Tradiční značka, která loni oslavila sto let své historie, usiluje o neustálé zlepšování svých produktů. Podnik má své inovační oddělení, které se věnuje vývoji, a spolupracuje s mnoha vysokými školami a jinými institucemi. Díky tomu všemu dokáže reagovat na nové trendy a potřeby.

Intenzivní technologický vývoj právě probíhá i v oblasti železniční dopravy. „V současnosti dochází k digitalizaci drážní infrastruktury, včetně celého systému zabezpečení. Pro kabely to pak znamená postupný přechod na striktně oddělený přenos dat a samotné napájení,“ uvádí Ing. Miroslav Tesař, Head of Rail Business Unit společnosti Prakab.

Vývoj v této oblasti má svá specifika, podle Miroslava Tesaře je potřeba zohlednit několik aspektů, a to rychlost vývoje zabezpečovacích zařízení, rychlost vývoje kabelů a jejich životnost a také kompatibilitu zabezpečovacích zařízení různých generací s příslušným zařízením na lokomotivách a hnacích vozech železničních jednotek. „Z těchto důvodů je velmi složité koordinovat vývoj zabezpečovacích zařízení včetně kabelů a současně standardizovat příslušné komponenty – tedy i kabely,“ vysvětluje Miroslav Tesař.

Prakab jako renomovaná kabelovna na aktuální vývoj už reaguje a připravuje soubory kabelů pro použití v zabezpečovacích zařízeních, stanicích, tunelech pod obchodním názvem PRAfoRail. Budou zde obsaženy nejen kabely už certifikované a schválené pro železniční společnosti v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Maďarsku a samozřejmě Správu železnic v Česku, ale také kabely navržené podle výše uvedené filozofie a kabely pro vybavení nezbytné infrastruktury drah, například tunely, staniční budovy a celá infrastruktura navazujících staveb a zařízení,“ říká Miroslav Tesař. „My jako Prakab věříme, že nám účast na veletrhu napomůže k rozvoji spolupráce se zákazníky a zvýšení naší prestiže u výrobců zabezpečovacích zařízení a jejich koncových zákazníků,“ uzavírá Miroslav Tesař.

Součástí veletrhu jsou také diskusní skupiny, webináře, virtuální tisková konference nebo tzv. Speakers‘ Corners, kde mají vystavovatelé možnost představit svou firmu a produkty. Zájemci mohou také poslouchat speciální podcast, kde ředitelka InnoTrans jednou za měsíc debatuje se zástupci z oboru z různých zemí o aktuálním vývoji, trendech a výzvách.