Síťové řešení s nulovou uhlíkovou stopou Huawei Digital Power Zero Carbon Network Solution, které poskytovatelům energie pomáhá dosáhnout cílů uhlíkové neutrality vydává Huawei.

Během konference společnosti Huawei pro komunikaci s médii na veletrhu MWC Shanghai 2021 představil viceprezident společnosti Huawei a prezident produktové řady Digital Power, Čou Tchao-jüan, síťové řešení Digital Power Zero Carbon Network Solution, které má operátorům usnadnit implementaci uhlíkově neutrální síťové strategie a urychlit ekologický a udržitelný rozvoj po celém světě.

Snížení uhlíkové stopy je v současnosti velmi důležitým globálním tématem. Přední světové ekonomiky přijímají závazky k dosažení uhlíkové neutrality a stanovují časové osy pro úspěšné splnění těchto závazků přibližně do roku 2050. Podniky směřují k udržitelnému růstu a ekologickému rozvoji. Stejně tak i poskytovatelé energie a tradiční velcí hráči na poli energetiky navrhli cíle uhlíkové neutrality. S globálním šířením slibné myšlenky hnutí za uhlíkovou neutralitu se energetický průmysl musí přesunout do digitálního prostředí a zaměřit se na nízkou karbonizaci, aby mohl uhlíkové neutrality dosáhnout.

„Uhlíkově neutrální síť se stala důležitým strategickým cílem poskytovatelů energie po celém světě,“ uvedl Čou Tchao-jüan. V kontextu uhlíkové neutrality bude v budoucnu hrát v energetickém průmyslu obnovitelná energie zásadní roli. Globální spotřeba energie v IKT neustále roste. Odhaduje se, že do roku 2030 dosáhne celosvětová spotřeba energie 5 %. Nízká karbonizace a snížení spotřeby energie jsou dva klíčové směry, kterými se budou poskytovatelé energie v budoucnu ubírat.

Čou Tchao-jüan poukázal na to, že řešení Huawei Zero Carbon Network Solution konvergující s platformou Intelligent Power Cloud podporuje poskytovatele energie čelící vnitřním a vnějším výzvám v přechodu na nízkouhlíkový, ekologický a udržitelný model rozvoje.

Řešení Huawei Zero Carbon Network zahrnuje zjednodušení prostor („Simplfied Site“), zjednodušené vybavení místnosti („Simplifed Equipment Room“), přímého chlazení („Simplified DC“) a řešení poskytující zelenou energii pro vše („Green Power for All“).

Za prvé, řešení „Simplified Site“ transformuje prostory z vnitřních na venkovní a posléze je přesouvá do blade prostředí. Tímto způsobem se z místnosti stávají serverové skříně, které se poté mění na vysílací antény. Komplexní implementace anténového prostředí pomáhá snížit spotřebu energie a ušetřit na výdajích za elektřinu a pronájem prostor.

Za druhé, řešení „Simplified Equipment Room“ umožňuje nahradit výstavbu nových prostor implementací skříní. Toto řešení zajišťuje rozšíření kapacit a úspory na nákladech za energii a techniku bez nutnosti zařizování nových místností, modernizace kabelů či nového zavádění chlazení.

Další řešení „Simplified DC“ navíc umožňuje přetváření architektury prostřednictvím kompletní prefabrikované konstrukce a zkracuje dobu TTM z 20 měsíců na 6 měsíců. Přetvářením výkonu na základě řešení s vysokou hustotou, účinnosti a úsporou energie je umožněna prediktivní údržba a zvýšení účinnosti. Nový chladící systém funguje na principu nepřímého odpařovacího chlazení a zahrnuje AI řešení iCooling. Ve srovnání s tradičními řešeními je indikátor energetické efektivity snížen o 17 procent. Inteligentní řešení provozu a údržby je využito k přetvoření celého procesu provozu a údržby a zvyšuje tak jeho účinnost o 35 %.

Poslední řešení „Green Power for All“ umožňuje zavedení zelené energie do všech prostorů a k datovým centrům a zajišťuje tak za pomoci solární energie ekologické připojení a zelený provoz výpočetní techniky pro všechny scénáře.

Výše uvedená čtyři řešení konvergují s Intelligent Power Cloud, aby se snížily náklady na spotřebu energie a zlepšila se energetická účinnost prostřednictvím inteligentního napájení, které integruje zdroj-síť-zátěž a úložiště.

Huawei Digital Power má hluboké zkušenosti v oblasti výkonové elektroniky, informačních, komunikačních a digitálních technologií a věnuje se ekologické výrobě energie a efektivní spotřebě energie. Celková produkce zelené energie je 325 miliard kWh, což šetří 10 miliard kWh elektřiny a odpovídá současné výsadbě 220 milionů stromů. „Naším cílem a posláním je účinně přispívat k celosvětové uhlíkové neutralitě,“ uvedl pan Čou Tchao-jüan. Síťové řešení Huawei Digital Power Zero Network pomůže operátorům přejít na nízkouhlíkový udržitelný rozvoj a urychlit cestu ke globální uhlíkové neutralitě. Pro více informací prosím navštivte: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2021