Dynamický rozvoj odvětví telekomunikací a rostoucí celosvětový zájem o komunikační služby představují pro řadu technologických firem nesnadnou výzvu v otázce ekologického dopadu jejich působení. Klíčem k zachování zdraví naší planety jsou zelené technologie, které ovšem neuberou na kvalitě uživatelského zážitku – naopak jeho hranice posunou ještě dál. V tomto duchu odstartoval 19. ročník Huawei Global Analyst Summit v čínském Šen-čenu, kde zástupci technologického giganta Huawei seznámili návštěvníky s nejnovějšími průmyslovými trendy i svou představou zelenější budoucnosti. 

„Posílíme náš přístup k inovacím, vybavíme všechna průmyslová odvětví tak, aby se mohla transformovat na digitální a inteligentní, a pomůžeme vybudovat svět s nízkými emisemi uhlíku,“ prohlásil v den zahájení summitu rotující předseda společnosti Huawei Ken Chu. Zástupci společnosti poukázali na aktivity v sektoru fotovoltaiky, v rámci nějž se Huawei snaží pomocí umělé inteligence, cloudových a dalších technologií o maximální podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Dále také vyzdvihli vývoj nízkouhlíkových řešení na systémové úrovni pro zelenou infrastrukturu ICT zaměřený především na bezdrátové základnové stanice a datová centra.

V oblasti konektivity společnost představila svou vizi zaměřenou na poskytování připojení s rychlostí 10 Gb/s, ať už se bude jednat o mobilní či pevné optické připojení (5,5G a F5,5G). Tyto přenosové rychlosti budou schopny vyhovět široké škále požadavků na specializované sítě, zkvalitnit uživatelský zážitek v domácnostech i poskytovat adekvátně nízkou latenci a vysokou spolehlivost potřebné využití v průmyslu. Huawei se dále zaměřuje na zdokonalení systémové architektury s cílem snaze výrazně zvýšit výkon celého systému i energetickou účinnost a nepolevuje ani na poli cloudových služeb, zejména v oblasti produkce digitálního obsahu, kterou má výrazně urychlit v současnosti budovaný cloudový end-to-end kanál zvaný MetaStudio.

Pokud jde o zařízení, Huawei si klade za cíl poskytovat tzv. Seamless AI Life, která posune propojení fyzického a digitálního života. Společnost také dále přizpůsobuje své produkty a produktová portfolia různým průmyslovým scénářům, což má zákazníkům usnadnit digitální transformaci. Prostřednictvím Huawei Cloud si společnost klade za cíl poskytovat „vše jako službu“ a společnými silami s integrovanými týmy zaměřenými na konkrétní průmyslová odvětví zjednodušit cloudovou migraci pro zákazníky v různých odvětvích způsobem šitým na míru.

Vedle ekologických témat se třídenní summit zaměřuje i na otázky týkající se oboustranného porozumění mezi člověkem a technologiemi a skutečné propojení těchto dvou světů. Je možné vybudovat modely, které budou schopny naučit stroje jak dnešní svět pochopit? Jak by bylo možné lépe rozklíčovat fyziologické mechanismy lidského těla, především pak inteligenci a lidské pohnutky? V této oblasti čeká technologie ještě dlouhá cesta plná průzkumů a objevování, na níž se budou potýkat s řadou výzev. Bude nutné rozvinout možnosti snímání fyziologických procesů, jako jsou činnost mozku či svalů a jejich přenos do počítačových dat, vyvinout neinvazivní systém měření krevního tlaku, hladiny cukru či srdeční činnosti v reálném čase a poznatky zpracovávat pomocí umělé inteligence společně s inteligentním automatizovaným softwarem. S tímto se pojí celá škála dalších procesů a aktivit, jejichž cílem bude podpořit farmaceutický průmysl, zkvalitnit lidské zdraví a zároveň snížit náklady a zvýšit efektivitu.

„Musíme udržet momentum prostřednictvím nepřetržitých inovací, vytvářet hodnoty pro zákazníky a společnost,“ uvedl Chu. „Těšíme se na užší spolupráci s našimi zákazníky a partnery při budování zelenějšího inteligentního světa.“