Již v polovině 19. století měly kraje podobnou strukturu jako dnes. Po zrušení krajů v letech 1867–1868 se okresy a země staly základem administrativního členění státu, a to až do roku 1948.

V roce 1949 byly zrušeny země a poprvé od roku 1868 bylo obnoveno krajské zřízení.  Vzniklo tak 13 krajů, přičemž Praha tvořila samostatnou územní jednotku.

Při územní reformě v roce 1960 byly stávající kraje (i okresy) nahrazeny sedmi novými kraji a jednou samostatnou územní jednotkou na území hlavního města Prahy. Takto definované kraje existují ještě dnes.

S účinností od 1. ledna 2000 bylo ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. vytvořeno 14 vyšších územně samosprávních celků (VÚSC). K tomuto datu vzniklo 13 nových krajů. Čtrnáctou jednotku představuje území hlavního města Prahy. Sídla nových krajů jsou shodná se sídly krajů, která byla platná v letech 1949–1960. Od sídel se tehdy odvodily názvy nových krajů (s výjimkou Středočeského kraje). Vyšší územně správní celky zároveň představují podle mezinárodní klasifikace statistických územních jednotek Evropské unie úroveň NUTS3. Od roku 2000 tedy v republice existují paralelně kraje podle zákona z roku 1960 i „nové“ kraje podle ústavního zákona z roku 1997. Ministerstvo vnitra na základě doporučení Rady vlády pro veřejnou správu zřídilo koncem roku 2015 pracovní skupinu, která připravuje pro vládu ČR návrhy nového administrativního členění státu.

Další změny

Na žádost obcí došlo v roce 2005 k přesunu 25 obcí z Kraje Vysočina do Jihomoravského kraje a tří obcí z Moravskoslezského kraje do Olomouckého kraje.

K dalším úpravám hranic krajů došlo v roce 2016 zrušením vojenského újezdu Brdy a stanovením hranic čtyř vojenských újezdů. Změna nastala mezi Středočeským a Plzeňským krajem, Karlovarským a Ústeckým krajem, Jihomoravským a Olomouckým krajem a mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem.

V roce 2001 došlo k přejmenování čtyř krajů. Brněnský kraj se (staro)nově nazývá Jihomoravským krajem, Budějovický kraj nahrazuje Jihočeský kraj, Ostravský kraj pak Moravskoslezský kraj. Původně Jihlavský kraj se přejmenoval na Vysočinu a v roce 2011 pak na Kraj Vysočina.

Statistika&My, 9 /2016