Poslední měsíce přinesly řadu otazníků do světa fotovoltaických elektráren (FVE). Plánované snížení dotací zpočátku vzbuzovaly obavy ze zdražování fotovoltaik. Ty se ale nepotvrdily a fotovoltaické elektrárny jsou levnější než v minulosti. Navíc návratnost vložených investic se zkracuje. Pro lepší orientaci v cenových nabídkách dodavatelů mohou sloužit jednoduché případové studie z konkrétních rodinných domů, konkrétních instalací OZE.

Podle dostupných informací bylo v roce 2023 do sítě připojeno bezmála 83 tisíc solárních elektráren, jejichž kombinovaný výkon dosáhl na 970 megawatt-peak (MWp). To představuje nárůst o 49 tisíc nových elektráren ve srovnání s rokem 2022. V období od ledna do června 2023 bylo zaznamenáno téměř 60 000 žádostí o instalaci solárních panelů v celkové hodnotě asi 12 miliard Kč. A i když jejich počet ve druhé polovině roku rapidně poklesl, konkrétní případy hovoří jasně v jejich prospěch.

Jak si vedla FVE na Pardubicku?

Jednopatrový rodinný dům s klimatizací a bazénem o výměře 260 m2 obývají čtyři osoby. Navržena a instalována na něj byla fotovoltaická elektrárna o výkonu 7,70 kWp. Cena systému doplněného o virtuální baterii činila 400 000 Kč. A díky přiznané dotaci z titulu Nová zelená úsporám (NZÚ) ve výši 200 000 Kč zaplatila rodina 50 % z celkového rozpočtu, tzn. 200 000 Kč. V roce 2022 spotřebovala domácnost celkem 8 MWh elektřiny a celých 8 MWh odebrala ze sítě. Její roční náklady na energie tak činily 95 200 Kč. V roce 2023 se spotřeba elektřiny v této domácnosti nezměnila, ale díky instalované FVE odebrala ze sítě pouze 2,9 MWh. To se stejně jako „přetok“ 3,0 MWh do virtuální baterie výrazně projevilo na snížení ročních nákladů. Ty klesly rodině v Sopřeči v roce 2023 na 26 970 Kč. „Díky instalaci fotovoltaické elektrárny o výkonu 7,7 kWp uspořili její majitelé již v prvním roce fungování 68 230 Kč, tzn. více než 70 % z ročních nákladů,“ konstatuje Pavel Matějovič, provozní ředitel české společnosti Schlieger, která loni realizovala více než 10 000 instalací OZE (FVE, tepelná čerpadla, solární kolektory), a dodává: „Při takové roční spotřebě (8 MWh) je návratnost celé investice pouhé tři roky. Domácnost tedy z dlouhodobého hlediska významně ušetří a zároveň získá 64% soběstačnost.“

I s běžnou nemovitostí a spotřebou to dává smysl

V Chyši na Karlovarsku si tříčlenná rodina vlastnící dvoupatrový dům o rozloze 130 m2 pořídila FVE o výkonu 7,9 kWp a bateriovým úložištěm s kapacitou 10 kWh. Cena projektu pro domácnost používající pouze běžné spotřebiče byla stanovena na 430 000 Kč, z čehož 220 000 Kč rodina pokryla z přiznané dotace v rámci NZÚ. Z roční spotřeby 3,6 MWh, dříve čerpané ze sítě, zbylo v prvním roce užívání k čerpání pouze 0,5 MWh. Spolu s hodnotou ročních „přetoků“ 2,5 MWh tak rodina místo původních 28 080 Kč zaplatila pouhých 7 020 Kč a získala 75% energetickou nezávislost. Návratnost takového řešení je vhledem k nižší spotřebě desetiletá.

Meziroční srovnání cen

Nejen úprava dotačních programů, ale i další faktory ovlivnily ceny fotovoltaických elektráren, které jsou nyní na svém minimu. I přes snížení dotací, díky snížení DPH a poklesu cen komponentů si lze nyní pořídit vlastní fotovoltaickou elektrárnu za levnější ceny než v minulosti. Navíc některé společnosti začali nabízet dodatečné slevy, aby kompenzovali snížení dotací a dorovnali tak pokles státní podpory svým klientům. Společnost Schlieger pro své zákazníky nyní nabízí slevu za pořízení 40 000 Kč.

Společnost Schlieger nabízela v roce 2023 základní sestavu FVE 3,85 kWp za cenu 214 000 Kč. Vzhledem ke zlepšení dostupnosti jednotlivých komponent a snížení jejich DPH (z 15 na 12 %) se cena této konfigurace v tuto chvíli pohybuje od 177 000 Kč – tedy o 37 000 Kč levněji oproti minulému roku. Více na www.SCHLIEGER.cz