Nároky v sektoru stavebnictví podléhají stále přísnějším požadavkům a normám s cílem dostát společným evropským závazkům na snižování emisí. Mezinárodní developerská společnost DOMOPLAN ve spolupráci se sesterským technologicko-stavebním koncernem THIERRA ze skupiny FIPOX proto kladou důraz na nízkou energetickou náročnost již od samotné výstavby rezidenčních projektů. Kombinace kvalitních stavebních materiálů, obnovitelných zdrojů energie, moderních technologií a smart managementu domácnosti pak vede až ke 40procentní soběstačnosti realizovaných budov.

Celá koncepce propojující udržitelnější výstavbu včetně následného energeticky úsporného bydlení vychází z dlouhodobé strategie obou společností vytvářet projekty s přidanou hodnotou. „Doba se proměnila a dnes se už každý zajímá o to, na kolik vyjde kilowatthodina, kilojoule tepla nebo jaká je návratnost jednotlivých technologií,“ říká zakladatel a majitel společnosti DOMOPLAN Tomáš Vavřík a dodává, že se na toto období v minulosti připravovali. „V DOMOPLANu jsme s těmito inovacemi počítali již pár let nazpět, tedy ještě před současnou napjatější situací. Energeticky úsporná opatření a tomu odpovídající architektonická řešení jsou proto součástí rezidenčních projektů, které nyní máme v pokročilém stádiu výstavby.“

Těmto trendům odpovídá samotná výstavba rezidenčních staveb DOMOPLANu, kterou coby generální dodavatel staveb zajišťuje společnost THIERRA. „Využíváme recyklované stavební materiály v podobě drcené stavební suti nebo recyklovaného dřeva. Kde to jde, využíváme v hojné míře také materiály přímo z původních brownfieldů, na jejichž území většina našich společných projektů vzniká. Zároveň jak u brněnské výstavby, tak ve středních Čechách vybíráme dodavatele technologií, kteří se nachází v krátké dojezdové vzdálenosti,“ vysvětluje Václav Stehno, generální ředitel stavebního koncernu THIERRA.

Recyklovaná stavební suť i hliník

Jeden z takových recyklátů stavební suti obsahuje směs rozdrceného starého betonu nebo také cihel, malty a kamenů.

Použití recyklovaných materiálů je pro THIERRU důležité, proto hledá i konkrétní dodavatele, kteří s recykláty pracují. V rámci dceřiné společnosti ALGLAS, která se zabývá opláštěním budov, navázal koncern spolupráci se společností Wicona. Odebírá od ní profilové systémy vyrobené ze slitiny s označením Aluminium Hydro CIRCAL. „Slitina je vyrobená ze 75 procent z recyklovaného hliníku. Je určená pro výrobu stavebních prvků, jako jsou okenní rámy, dveře, fasádní panely a další konstrukce. Aktuálně ji používáme na stavbách na Slovensku, ale plánujeme její využití i na dalších stavbách včetně projektů, které stavíme pro DOMOPLAN,” doplňuje Václav Stehno.

Řešení v centru města i v kombinaci s přírodou

Vlajkovou lodí v této oblasti jsou dva největší rezidenční projekty, které DOMOPLAN ve spolupráci s koncernem THIERRA realizují. Rezidence Pekárenský dvůr vzniká v centru Brna v městské části Zábrdovice, a to dle environmentálních standardů certifikace BREEAM. Na 239 rezidenčních jednotek o různých dispozicích doplňuje zelený vnitroblok s vysazenými dřevinami, které jsou udržovány pomocí dešťové vody z retenčních nádrží. Funkci retence plní i zelené střechy, které zároveň napomáhají lepší hydroizolaci. Součástí střech je také fotovoltaika, odkud obnovitelná energie proudí do lokální distribuční soustavy, pomocí které mají rezidenti zajištěnou stabilitu dodávek a zároveň nižší finanční náklady.

Podobný systém energetické úspornosti je implementován také u další rezidence Na Mariánské cestě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Podobně jako u brněnského Pekárenského dvora, i u tohoto projektu zajišťuje instalaci a servis společnost MAGUS EDH spadající pod Clean Energy Fund. V rezidenčním areálu brandýské rezidence budou také dobíjecí stanice pro elektromobily nebo místo pro sdílené kola a koloběžky se servispointem. Hlavní prvky Na Mariánské cestě tvoří zasakovací plochy a jezírka, které společně se zelenými střechami se suchomilnými rostlinami a bohatě vysazenou zelení v samotném areálu napomáhají utvářet příjemnější mikroklima. Rostliny jsou následně napájeny systémem automatické závlahy z retenčních a zasakovacích nádrží.

 „Našim záměrem je lidem pomoci, aby měli energie co nejdostupnější zároveň stabilní. Abychom systémem propojení budov a ukládání energie do akumulačních baterií dokázali zajistit dostatek energie v jakékoliv situaci. Ať už během zimního období nebo i v letních dnech. Aby energii, která se přes den vyrobí, mohli lidé využít večer po příchodu z práce,“ popisuje energetická řešení, konkrétně u rezidence Na Mariánské cestě, Josef Molnár, hlavní projektový manažer společnosti DOMOPLAN.

Úsporné domácnosti

K nízké energetické náročnosti rezidenčních areálů přispívají prvky smart řešení a energetického managementu domácností, který taktéž zajišťuje společnost MAGUS EDH. Prostřednictvím svého účtu v online aplikaci mají rezidentni možnost dálkového ovládání své domácnosti – od regulace tepla až po ovládání osvětlení. Online portál zároveň nabízí přehled spotřeby všech energií a vody a jejich přepočet na finanční výdaje. Samotné odečty energií probíhají na dálku, taktéž online. Pomocí klientského účtu lze zároveň hlásit závady, naopak majitelé jsou předem informováni o plánovaných odstávkách, mimořádnostech nebo výměně měřidel.

Obr. Vizualizace Mariánská cesta