Česká republika má v letech 2021 až 2030 s ohledem na změny klimatu a nutnost snižovat emise skleníkových plynů každý rok uspořit 0,8 % z konečné spotřeby energie. Vyplývá to z balíčku evropských předpisů schválených v roce 2018 (tzv. zimní balíček), konkrétně z revidované směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Aby se úspor energie podařilo dosáhnout, ukazuje se jako klíčová spolupráce státu s dalšími subjekty nejen z oblasti z energetiky, ale i průmyslu. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) proto připravilo Strategické prohlášení v oblasti dosahování energetické efektivity, tzv. dobrovolnou dohodu. K této dohodě se mohou dobrovolně připojit všechny subjekty napříč podnikatelským sektorem, kterým není lhostejná kvalita životního prostředí, změna klimatu a efektivní nakládání s energií spojené se zvyšováním energetické účinnosti. Dobrovolnou dohodu, jejíž vzorovou podobu naleznete níže ke stažení, připravilo MPO ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Českým plynárenským svazem a Českým sdružením regulovaných elektroenergetických společností. Tento vzor slouží jako podklad pro diskusi o individuálních požadavcích každého jednotlivého zájemce se do schématu Dobrovolných dohod zapojit. Uzavření dobrovolné dohody není pro podnikatelské subjekty vůbec složité. Stačí se obrátit na MPO s představou, požadavky, v jaké podobě by ji společnost chtěla uzavřít, a po dohodě nad konkrétním zněním může být uzavřena téměř obratem.

Uzavřené dobrovolné dohody:

  • ČD Cargo, a.s. (dne 3. 7. 2020)
  • ČEZ, a.s. (dne 8. 10. 2020)
  • innogy Česká republika, a.s. (dne 6. 1. 2021)

S dalšími subjekty se o dobrovolných dohodách jedná.