Se začátkem nového školního roku se 9 318 dětí a žáků z téměř 400 mateřských, základních a středních škol v České republice aktivně zapojilo do ekologického školního projektu Vzkaz (v) lahvi. Jejich úkolem bylo vytvořit leporelo, komiks nebo jinak zpracovanou zprávu o tom, jak máme správně zacházet s plastovými obaly, jak a proč je třídit a jak je to s jejich recyklací. V úterý 10. ledna byly oceněny nejšikovnější týmy v jednotlivých kategoriích.

„Máme velkou radost, že se do Vzkazu (v) lahvi, prvního osvětového projektu v letošním školním roce, zapojilo tolik týmů,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka školního recyklačního programu Recyklohraní, které spolu s iniciativou Replastuj projekt připravilo. „Celkem jde o 392 škol, od kterých přišlo 473 vzkazů (v) lahvi. Z toho 228 plnilo zadání pro MŠ, dalších 147 pro 1. stupeň ZŠ, 88 pro 2. stupeň ZŠ a 20 škol plnilo zadání pro SŠ.“ V těchto kategoriích budou také rozdána ocenění za nejzdařilejší vzkazy.

Při plnění úkolu Vzkaz (v) lahvi se dětem nejvíce líbila aktivita se sešlapáváním PET lahví. Hodně se u ní nasmály a přitom se dozvěděly, že když lahve před vhozením do kontejneru sešlápneme, vejde se jich do něj více. Užili jsme si i tvorbu leporela o třídění a zdobení lahve. Pro nás pedagogy byl úkol inspirací, jak lze environmentální témata zapojovat do vzdělávání už v mateřské škole, tak aby je pochopily i předškoláci,“ říká Tamara Hubková, učitelka ze Základní školy a Mateřské školy Lom. Její nejmladší děti obdržely první místo v kategorii mateřských škol.

Spolu se zadáním, které bylo přizpůsobeno jednotlivým typům škol, obdrželi pedagogové i výukové listy, informace o plastech a jejich možném použití a významu pro dnešní společnost, o jejich dopadu na životní prostředí a vhodné recyklaci. Dále měli k dispozici vzdělávací hrací karty, pracovní listy a také instruktážní video, jak úkol zpracovat. Studijní materiály zůstanou ve školách i pro následné použití a pedagogové z nich mohou průběžně čerpat během své další výuky.

„Je fajn, že jsou školám k dispozici tyto osvětové programy. Právě mladá generace může díky nim dosáhnout změn k lepšímu i v celé společnosti. A to jak změnou svého přístupu k odpadům, tak změnou tohoto přístupu u svých rodičů a prarodičů, ke kterým se díky nim tyto informace mohou dostat,“ myslí si Mgr. Miroslav Lojkásek, Školní koordinátor EVVO na Všeobecném a sportovním gymnázium v Bruntále, které obsadilo druhé místo v kategorii středních škol. Tým, který na úkolu pracoval, využil pro propagaci svého vzkazu i vlastní instagramový účet, na kterém vystavil svůj krátký video-ekotip „Sešlápni PETku“. Ostatním studentům školy také představil tematický komiks.

„Jsem rád, že se projekt Vzkaz (v) lahvi setkal s pozitivním ohlasem u pedagogů i samotných žáků a studentů,“ říká Jan Daňsa, ředitel české pobočky společnosti ALPLA, světového výrobce plastových obalů, která stojí za vzdělávací iniciativou Replastuj, a dodává: „naším dlouhodobým cílem je zlepšit informovanost společnosti o plastech, jejich vlivu na životní prostředí a přínosu pro moderní společnost. Je vidět, že toto důležité téma má už své místo ve výuce na všech typech škol a začíná přinášet výsledky. O těch svědčí i úrovně soutěžních prací, ze kterých bylo skutečně těžké vybrat jen tři v každé kategorii.“

Výsledky soutěže Vzkaz (v) lahvi

 • Kategorie: mateřské školy
 1. místo: Základní škola a Mateřská škola Lom
 2. – 4. místo: ZŠ a MŠ Mostkovice
 3. – 4. místo: MŠ Čínská, Praha

2.- 4. místo: MŠ Louny

 • Kategorie: 1. stupeň základních škol
 1. místo: Základní škola Šebetov
 2. – 3. místo: Základní škola a Mateřská škola Černíkovice
 3. – 3. místo: Základní škola a Mateřská škola Choryně
 • Kategorie: 2. stupeň základních škol
 1. místo: Základní škola Velký Ořechov
 2. – 3. místo: Základní škola T. G. Masaryka Milovice
 3. – 3. místo: Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk
 • Kategorie: střední školy
 1. místo: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava
 2. – 3. místo: Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál
 3. – 3. místo: Střední škola obchodu a služeb, Teplice

Jednotlivé soutěžní Vzkazy (v) lahvi jsou dostupné zde.

Bližší informace o projektu Vzkaz (v) lahvi i k tématu plastů najdete na Replastuj.cz a Recyklohraní.cz.