V dubnu se v New Yorku konalo mezinárodní jednání FDES. Předsedala mu Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ. Jednou z důležitých kapitol byla i statistika odpadů.

Předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová předsedá mezinárodní pracovní skupině OSN již několik let. Tým složený z desítek expertů, reprezentujících všechny regiony světa, rozvojové i rozvinuté země a dále mezinárodní organizace i agentury, pracuje na aktualizaci tzv. Rámce pro rozvoj statistiky životního prostředí (Framework for Develop­ment of the Environmental Statistics – FDES). Původní systém byl vytvořen v roce 1984. Sloužil řadě zemí světa jako významná podpora pro tvorbu a další rozvoj národního systému statistiky životního prostředí. Aktualizovaná verze Rámce, která byla schválena v roce 2013 (FDES 2013), vychází ze zkušeností s aplikací v řadě zemí a reaguje především na změny, které se za tři desetiletí odehrály v oblasti ekonomické, sociální a environmentální.

Na newyorském jednání konaném od 20. do 22. dubna reprezentovalo více než třicet účastníků celkem sedmnáct zemí a osm mezinárodních organizací. Na zasedání prezentovali své zkušenosti z vybraných oblastí statistiky. Český statistický úřad se společně se Švédskem a Finskem zaměřil na oblast statistiky odpadů. Prezentace České republiky se setkala s velkým ohlasem, popisuje Iva Ritschelová: „Představili jsme precizní metodiku, díky které jsou data ČSÚ o odpadech nejen na evropské úrovni obecně uznávána jako velmi kvalitní. Několikrát to potvrdil i Eurostat, který s nimi rovněž pracuje. Máme s touto oblastí bohaté zkušenosti. Vždyť oddělení statistiky životního prostředí a s ním i statistka odpadů byly založeny v ČSÚ už v roce 1993.“

Na základě prezentace o statistice odpadů vyjádřily rozvojové země zájem o organizaci navazujícího semináře. Požádaly o to, aby jim tak ČSÚ předal své odborné znalosti a zkušenosti a pomohl zavést národní statistiku odpadů. Konkrétně se tak vyslovilo např. Togo, které zastupoval Feyssal G. Moumouni z Ministerstva lesnictví a životního prostředí. „Setkat se s Ivou Ritschelovou bylo velmi přínosné. Doufám, že naše spolupráce na téma statistiky životního prostředí nyní bude pokračovat. Rádi bychom s ČSÚ sdíleli informace o projektu.“

Program FDES

Program letošního zasedání expertní pracovní skupiny byl pestrý. V jeho rámci bylo diskutováno třináct rozpracovaných kapitol FDES 2013. Každá z oblastí, mezi něž patří např. přírodní zdroje, produkce znečišťujících látek či přírodní katastrofy, je členěna až do úrovně jednotlivých statistických indikátorů.

Jedním z výchozích bodů implementace FDES na národní, případně regionální úrovni je realizace poměrně náročných sebehodnotících dotazníků. Jejich aplikace by měla napomoci dané zemi vyhodnotit priority a dostupnost dat pro jednotlivé oblasti statistiky životního prostředí. V letošním roce prezentovali své výsledky představitelé Zimbabwe a nezávislí experti.

Příští zasedání FDES bude v Praze

Vedle zasedání FDES probíhala v New Yorku v téže době další dvě významná jednání OSN. Při příležitosti Dne Země byla podepsána Pařížská dohoda k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. A ve dnech 19. až 21. dubna bylo uspořádáno i mimořádné zasedání Valného shromáždění OSN o globální protidrogové politice. Oba meetingy provázela velmi přísná bezpečnostní opatření.

Příští zasedání pracovní skupiny FDES je na programu v roce 2017. Poprvé v historii se nebude konat v New Yorku, ale v Praze. Dohodla se na tom předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová s předsedou Statistické divize OSN Stefanem Schweinfestem. Místem jednání bude budova Českého statistického úřadu

Statistika&My, 5/2016