Společnost Cisco představila první globální index hybridní práce, Hybrid Work Index (HWI), který analyzuje, jak zvyky lidí a jejich interakce s technologiemi přetvořily svět práce rok a půl po vypuknutí pandemie covid 19. Identifikace globálních pracovních trendů s pomocí HWI je založena na milionech agregovaných a anonymních dat od zákazníků komunikačních, bezpečnostních a monitorovacích platforem Cisco používaných po celém světě. Cisco přitom bude HWI pravidelně čtvrtletně aktualizovat.

Klíčový aktuální závěr HWI zní, že hybridní pracovníci v současnosti očekávají větší flexibilitu, přístupnost a zabezpečení, zatímco podniky se potýkají s tím, jak těmto náročnějším technologickým požadavkům svých zaměstnanců vyhovět.

„Žijeme v opravdu jedinečné době, kdy můžeme práci zcela nově definovat. Všichni zaměstnanci na celém světě požadují pracoviště, která jim umožní podávat nejlepší výkony, a je nás, vedoucích pracovnících, abychom se naučili, jak nejlépe zaměstnance podporovat, ať již pracují odkudkoli,“ uvedl Chuck Robbins, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Cisco.

Globální index hybridní práce společnosti Cisco je jedinou zprávou svého druhu, která se zaměřuje na lidi, technologie, firmy a identifikuje vznikající globální pracovní trendy. Cisco sbírá pro HWI poznatky ze široké škály nástrojů umožňujících hybridní práci napříč sítěmi, koncovými body a aplikacemi od milionů zákazníků po celém světě. Tato sada anonymizovaných a agregovaných dat v kombinaci se zákaznickými průzkumy poskytuje jedinečné poznatky důležité pro další strategie a rozhodnutí v oblasti světa hybridní práce. Pro HWI shromažďuje Cisco data ze svých platforem Cisco Webex, Cisco Umbrella, Cisco Secure Access by Duo, Cisco Meraki a ThousandEyes. Ta jsou doplněna průzkumem trendů v oblasti moderní práce a konektivity Commissioned Global Survey mezi více než 39 000 vedoucími IT pracovníky ze 34 zemí světa a také vnitrofiremními průzkumy samotné společnosti Cisco. HWI pak všechny získané informace využívá pro popis trendů ve 4 základních oblastech: Práce a kultura, Spolupráce, Bezpečnost a Sítě.

Klíčové závěry HWI pro oblast lidských zdrojů

  • Lidé chtějí svobodu volby, hybridní práce zvyšuje loajalitu zaměstnanců. Na 64 % zaměstnanců uvádí, že možnost pracovat na dálku místo z kanceláře přímo ovlivňuje jejich rozhodování, zda zůstanou nebo odejdou ze zaměstnání. Pouze 47 % zaměstnanců však věří, že jim zaměstnavatel v průběhu příštích 12 měsíců možnost volby mezi domovem a kanceláří poskytne.
  • Schůzek se vzdáleným připojením probíhá každodenně bezpočet. Ale ne každý se na nich aktivně zapojí. Prostřednictvím Cisco Webex se uskuteční každý měsíc na světě přes 61 milionů setkání. A podle získaných dat na nich promluví pouze 48 % účastníků.
  • Rozvoj hybridní práce podporuje prudký nárůst schůzek, kterých se lidé účastní v rámci svých cest a připojují se k nim přes mobilní zařízení. Před pandemií mobilní připojení činilo 9 % z doby trvání schůzek, v současné době je to již 27 % času schůzek.
  • Hybridní práce znamená lepší podmínky pro rozvoj a uplatnění talentů: 82 % respondentů průzkumu souhlasí s tím, že konektivita je zásadní pro zotavení ekonomiky z pandemie. Vylepšený přístup k připojení umožní lidem pracovat pro jakoukoli společnost na světě, a naopak firmám získávat nejlepší talenty bez ohledu na to, kde bydlí a žijí.
  • Od července do září 2021 se využívání umělé inteligence ve vzdálené komunikaci zvýšilo o více než 200 %, což signalizuje touhu lidí po lepším zapojení do schůzek. Funkce umělé inteligence zahrnují například redukci šumu, automatický překlad a přepis, hlasování a rozpoznávání gest, což výrazně usnadňuje konverzaci, ať už jsou účastníci virtuální nebo jsou přítomni přímo v místnosti.

Klíčová zjištění HWI pro oblast technologií

  • Domácí sítě jsou nyní jednou z nejkritičtějších částí podnikových sítí: od začátku pandemie roste počet nových zařízení pro komunikaci na dálku dvojnásobným tempem oproti počtu routerů u malých a středních společností.
  • Rostoucí hrozby útoků podtrhují význam zabezpečení uživatelů. Během pandemie se pokusy o neoprávněný vzdálený přístup zvýšily 2,4krát. Jen v září 2021 bylo na hybridní pracovníky zaměřeno více než 100 milionů e-mailových hrozeb denně. To jen zdůrazňuje význam bezpečnostní infrastruktury, která zajistí přístup jen oprávněným uživatelům, nikoli podvodníkům.
  • Sítě poskytovatelů cloudu vykazují větší stabilitu než poskytovatelé internetových služeb (ISP). Od ledna 2020 do srpna 2021 se sítě poskytovatelů cloudových služeb podílely na výpadcích pouze 5 %, zatímco na ISP připadalo zbývajících 95 % výpadků.

Vracíme se do kanceláří. Počet zařízení připojujících se ke kancelářským sítím Wi-Fi se oproti době přes 6 měsíci zvýšil o 61 %. Tento růst táhnou především vysoké školy, služby a pohostinství. Kompletní zjištění Cisco HWI naleznete zde.