Společnost Air Products vstoupila do Evropské aliance pro čistý vodík (European Clean Hydrogen Alliance, ECH2A) zřízené Evropskou komisí. Svým know-how pomůže Alianci vybudovat plně funkční a konkurenceschopnou vodíkovou síť a urychlit tak přechod regionu k trvale udržitelné ekonomice.

Jako největší světový výrobce vodíku s odbornými znalostmi ve všech aspektech hodnotového řetězce „Vodíku pro mobilitu“ se společnost Air Products zavázala aktivně přispět k dosažení cílů Aliance. Díky svému výsadnímu postavení na světovém trhu může propojit výrobu a distribuci obnovitelného a nízkouhlíkového vodíku s poptávkou z průmyslu, dopravy a z dalších odvětví.

„Jsme si vědomi, že vodík bude mít zásadní roli při transformaci energetického hospodářství v EU. Víme také, že – abychom plně využili jeho potenciál – je nutná spolupráce mnoha odborníků od výroby až po distribuci do výdejních stanic, “ komentovala Caroline Stancell, generální ředitelka European Hydrogen for Mobility and Energy Transition vstup Air Products do Aliance. Podle ní Aliance spojuje síly, které budou mít velký vliv na dosažení prosperujícího vodíkového ekosystému v Evropě.

Air Products je aktivním účastníkem mnoha vodíkových průmyslových asociací po celém světě. Patří mezi ně Hydrogen Council, koalice CLIMATE CH2AMPION a globální iniciativa CEO-led initiative sdružující 92 předních energetických, dopravních, průmyslových a investičních společností se společnou vizí rozvoje vodíkové ekonomiky podporující globální přechod k čisté, bezpečné a přitom dostupné energii.

Společnost Air Products také hraje hlavní roli při řešení významných energetických a environmentálních výzev v projektech, jako je například NEOM, což je největší světový a skutečně transformativní projekt výroby bezuhlíkového vodíku na bázi zeleného amoniaku poháněný obnovitelnou energií a je součástí nového modelu udržitelného života v severozápadní části Saúdské Arábie. Společnost je výhradním odběratelem tohoto amoniaku, který po celém světě poslouží jako zdroj zeleného vodíku pro čistou mobilitu.

Společnost je přední světový dodavatel vodíku do rafinerií, kde zajišťuje čistší výrobu fosilních pohonných hmot a má bohaté zkušenosti s výrobou vodíku jako paliva. Pomáhá s využitím vodíku jako paliva ve více než 20 zemích a v Evropě se zapojila do 250 projektů. Vodíkové technologie Air Products nyní zajišťují více než 1,5 milionu vodíkových plnění ročně, přičemž některé čerpací stanice za rok naplní vodíkem až 75 000 palivových nádrží. Celkově dosud zajistily přes 10 milionů naplnění nádrží rozmanité dopravní techniky. Automobily, nákladní vozidla, dodávky, autobusy, skútry, vysokozdvižné vozíky, lokomotivy, letadla, jeřáby, manipulační zařízení a dokonce i ponorky jsou poháněny vodíkem díky technologiím Air Products.

Air Products má s vodíkem více než 60 let zkušeností a v technologiích výroby a distribuce vodíku má rozsáhlé portfolio patentů. Vodík vyrábí reformováním zemního plynu, přeměnou biomasy nebo elektrolýzou poháněnou obnovitelnou energií a dodává jej v cisternách nebo potrubím až do stanic výdeje paliva.