Míra odlesňování 10 milionů hektarů ročně, což je přibližně 19 fotbalových hřišť za minutu

V listopadu 2021 EK přijala návrh nařízení o zpřístupňování některých produktů spojených s odlesňováním a poškozováním lesů na trhy EU a jejich vývozu

Přečtěte si více