Zalesňování bylo v loňském roce rekordní

V Česku převažovala v minulém roce plocha nově zalesněná listnatými dřevinami (52,1 %). Při výsadbě se spotřebovalo 244 mil. sazenic (z toho 63,8 % listnáčů)

Přečtěte si více