Dvě desetiletí přímých investorů v Česku

Česká republika se nachází ve třetí fázi přímých zahraničních investic, kdy odliv výnosů převyšuje zisky určené k reinvesticím v tuzemsku

Přečtěte si více