Praha plánuje přeměnit odpad ze spalovny v Malešicích na stavební materiál

Hlavní město Praha chce v rámci schváleného Klimatického plánu snížit emise CO2 do roku 2030 o 45 procent, přičemž zkoumá možnosti nových technologií pro ekologičtější nakládání s odpadem ve městě

Přečtěte si více